Kako učenje stranog jezika može poboljšati vaše zdravlje

Kako učenje stranog jezika može poboljšati vaše zdravlje

Ilustracija uticaja višejezičnosti na mentalno zdravlje i poboljšanu kognitivnu funkciju i emocionalno blagostanje.
   Da li ste znali da učenje stranog jezika može poboljšati vaše zdravlje?
Da! Znanje više od jednog jezika može pomoći da vaš mozak bude zdraviji i poboljšati vašu sposobnost povezivanja s drugima.

   Višejezičnost ima mnoge skrivene prednosti osim očiglednih prednosti mogućnosti komunikacije na više od jednog jezika. U stvari, učenje drugog jezika može imati pozitivan uticaj na mentalno i fizičko zdravlje. U ovom članku ćemo istražiti načine na koje višejezičnost može biti korisna za vaše zdravlje, od poboljšane kognitivne funkcije do smanjenja nivoa stresa i boljeg ukupnog fizičkog zdravlja. Dakle, ako razmišljate o učenju drugog jezika, čitajte dalje kako biste otkrili mnoge zdravstvene prednosti koje donosi višejezičnost.

Prednosti višejezičnosti za mentalno zdravlje

   Učenje drugog jezika može imati značajan pozitivan utjecaj na kognitivne funkcije i mentalno zdravlje, a može čak i odgoditi početak kognitivnog pada kasnije u životu.

  Poboljšana kognitivna funkcija

   Učenje drugog jezika može pomoći u poboljšanju kognitivne funkcije na nekoliko načina, kao što je poboljšanje pamćenja i sposobnosti rješavanja problema. Istraživanja pokazuju da osobe koje govore dva ili više jezika imaju bolju sposobnost fokusiranja i prebacivanja između zadataka od jednojezičnih pojedinaca, što može pozitivno uticati na razvoj svih mentalnih aktivnosti.

  Odgođena pojava demencije i Alchajmerove bolesti

   Studije su pokazale da dvojezičnost ili višejezičnost može odgoditi nastanak demencije i Alchajmerove bolesti. Stalna upotreba različitih jezika i kognitivni izazovi koji dolaze s mijenjanjem jezika mogu pomoći u održavanju zdravlja mozga i kognitivnih funkcija u starijoj dobi.

  Povećana kreativnost i sposobnost rješavanja problema

   Biti višejezičan takođe može poboljšati kreativnost i sposobnost rješavanja problema. Pokazalo se da višejezični pojedinci imaju bolje divergentno razmišljanje, što je sposobnost pronalaženja višestrukih rješenja za problem, a također su bolji u prepoznavanju obrazaca i stvaranju veza između naizgled nepovezanih koncepata.


Društvene koristi višejezičnosti

   Učenje drugog jezika može imati značajne društvene koristi, uključujući poboljšane komunikacijske vještine, povećanu kulturnu svijest i razumijevanje, te veću sposobnost izgradnje odnosa s ljudima iz različitih sredina.

  Poboljšane komunikacijske vještine

   Učenje drugog jezika može poboljšati komunikacijske vještine, čak i na prvom jeziku. Pokazalo se da dvojezične osobe imaju bolje vještine slušanja, bolje su u stanju protumačiti značenje i namjeru i imaju veću sposobnost da se jasno i efektivno izraze.

  Povećana kulturna svijest i razumijevanje

   Višejezični pojedinci bolje razumiju i cijene različite kulture, što može dovesti do veće empatije i poštovanja prema drugima. Oni su također sposobniji da razumiju i upravljaju kulturološkim nijansama i razlikama, što olakšava izgradnju odnosa s ljudima različitog porijekla.

  Poboljšana sposobnost izgradnje odnosa sa ljudima iz različitih sredina

   Biti višejezičan može pomoći u izgradnji mostova između ljudi iz različitih sredina i kultura. Može olakšati međukulturalnu komunikaciju i razumijevanje, što može dovesti do smislenijih i ispunjenijih odnosa s ljudima iz različitih sfera života.

Fizičke zdravstvene prednosti višejezičnosti

   Učenje drugog jezika može imati značajne koristi za fizičko zdravlje, uključujući smanjen nivo stresa, poboljšano pamćenje i izvršne funkcije, te smanjeni rizik od kognitivnog pada povezanog sa starenjem.

   Smanjeni nivoi stresa

   Pokazalo se da višejezične osobe imaju niži nivo stresa i bolje vještine upravljanja stresom. Stalni kognitivni izazovi koji dolaze s prebacivanjem između jezika mogu pomoći u izgradnji otpornosti i smanjenju negativnih učinaka stresa na tijelo.

   Poboljšana memorija i izvršna funkcija

   Višejezični pojedinci imaju bolju radnu memoriju i izvršnu funkciju, što može pomoći u zadacima kao što su planiranje, donošenje odluka i organiziranje informacija. To može imati pozitivne učinke na cjelokupno kognitivno zdravlje, koje je usko povezano s fizičkim zdravljem.

   Smanjen rizik od kognitivnog pada povezanog sa starenjem

   Istraživanja su pokazala da dvojezičnost ili višejezičnost može pomoći da se odgodi početak kognitivnog pada povezanog sa starenjem, uključujući stanja kao što su demencija i Alchajmerova bolest. Ovo može imati značajne pozitivne efekte na cjelokupno fizičko zdravlje i kvalitetu života u starijoj dobi.

Uključivanje višejezičnosti u svakodnevni život

   Uključivanje višejezičnosti u svakodnevni život može biti zabavno i korisno iskustvo, a postoji mnogo načina da se to učini, od aplikacija za učenje jezika do doživljaja uranjanja. Pronalaženjem metode koja vam odgovara, učenje jezika možete učiniti dijelom vaše svakodnevne rutine i uživati u brojnim prednostima koje donosi višejezičnost.

  Kursevi jezika

   Kursevi jezika su dizajnirani da nauče pojedince kako da efikasno komuniciraju na novom jeziku, bilo iz ličnih ili profesionalnih razloga. Kursevi stranih jezika u Oxford edukativnom centru pružaju lekcije koje pokrivaju gramatiku, vokabular, izgovor i vještine razgovora, a vode ih iskusni predavači koji mogu pružiti personalizirane smjernice i povratne informacije. Na kursu stranog jezika, polaznici mogu brže i sa većim samopouzdanjem steći jezičke vještine, što im omogućava da se bolje povežu s drugima i uspiju u svom ličnom i profesionalnom životu. Na kraju kursa polaznici imaju priliku da se pripreme i polažu ispit za međunarodni certifikat koji je nekada uslov za studiranje ili posao u inostranstvu.
*Oxford edukativni centar Banja Luka je ovlašteni centar za polaganje TOEFL i Cambridge ispita znanja engleskog jezika.

  Aplikacije za učenje jezika

   Aplikacije za učenje jezika, kao što su Duolingo, Babbel ili Rosetta Stone, mogu biti odličan način da se učenje jezika uključi u svakodnevni život. Ove aplikacije pružaju niz interaktivnih vježbi i aktivnosti koje se mogu raditi u pokretu, čineći učenje jezika pristupačnijim i praktičnijim.

  Programi razmjene jezika

   Programi za razmjenu jezika, kao što su Tandem ili HelloTalk, omogućavaju učenicima da se povežu sa izvornim govornicima jezika koji uče. Ovo može biti odličan način za vježbanje vještina govora i slušanja, a također pruža priliku da steknete nove prijatelje iz cijelog svijeta.

   Dakle, u današnjem globalizovanom svijetu višejezičnost nije samo vrijedna vještina, već pruža i brojne zdravstvene, kognitivne, društvene i profesionalne prednosti. Od poboljšanja mentalne fleksibilnosti i smanjenja rizika od kognitivnog pada do povećanja kulturne svijesti i otvaranja novih mogućnosti za karijeru, prednosti višejezičnosti su jasne. Prevazilaženjem prepreka i uključivanjem učenja jezika u svakodnevni život, svako može iskoristiti prednosti višejezičnosti. Stoga snažno potičemo pojedince da razmotre prednosti višejezičnosti i danas krenu na svoje putovanje učenja jezika.

Share this post