SPECIJALISTIČKI KURSEVI

Oxford edukativni centar, pored redovnih kurseva, nudi i specijalističke kurseve kao što su kursevi za medicinare, pravnike, ekonomiste, ugostitelje itd. Ovakva nastava se odvija u okviru standardnog modela nastave s tim da su programi i materijali posebno prilagođeni profesionalnoj orijentaciji polaznika.

U Oxford edukativnom centru nudimo sljedeće specijalističke kurseve:

 

KURS JEZIKA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

Na kursu se uvježbavaju sve četiri jezičke vještine kao i usko stručna medicinska terminologija. Polaznici se osposobljavaju da komuniciraju kako sa kolegama iz struke, tako i sa pacijentima, da koriste stručnu literaturu na stranom jeziku, učestvuju na stručnim seminarima, slušaju predavanja ili izvode ličnu prezentaciju. Tokom kursa naučićete kako da popunjavate formulare u bolnicama, usvojićete vokabular koji se odnosi na medicinsku struku, kao i vokabular koji se odnosi na simptome bolesti, način djelovanja lijekova i još mnogo toga.

 

KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA PRAVNIKE

Kurs engleskog jezika za pravnike podrazumjeva rad na svim jezičkim veštinama: govoru, razumijevanju, čitanju i pisanju. Takođe, obuhvata studije svjetskih slučajeva iz oblasti prava, strategije komunikacije, vještine vođenja sastanaka i pregovaranja. Polaznici se osposobljavaju da koriste stručnu literaturu na stranom jeziku, učestvuju na stručnim seminarima, slušaju predavanja ili izvode ličnu prezentaciju. Kurs je fokusiran i na leksiku koja se koristi u oblastima privrednog, međunarodnog, građanskog i krivičnog prava.

 

KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA UGOSTITELJE

Specijalistički kursevi engleskog jezika za ugostiteljstvo koncipirani su u skladu sa potrebama svakog profesionalca u oblasti hotelijerstva, turizma i ugostiteljstva. Tokom kursa obrađuje se kompletan vokabular iz ove oblasti, polaznici se osposobljavaju da koriste stručnu literaturu na stranom jeziku, učestvuju na stručnim seminarima, slušaju predavanja ili izvode ličnu prezentaciju, a poseban akcenat stavlja se na komunikativni pristup u isto vrijeme ne zanemarujući ni ostale jezičke vještine.

 

KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA EKONOMISTE

Kurs svojom tematikom pokriva ključne finansijske oblasti poput međunarodne trgovine, kreditnih poslova, računovodstva i upravljanja imovinom.

Polaznik se osposobljava za visokostručnu komunikaciju sticanjem neophodnih znanja i vještina u okviru oblasti svog poslovanja. Cilj je da polaznici znanje koje usvoje primjene u konkretnim situacijama u svijetu poslovanja, da koriste stručnu literaturu na stranom jeziku, učestvuju na stručnim seminarima, slušaju predavanja ili izvode ličnu prezentaciju.

PROGRAMI:

Za kurs se koriste udžbenici renomiranih svjetskih izdavača: Oxford University Press i Pearson Longman.

PREDAVAČI:

U Oxford edukativnom centru rade mladi, energični ljudi posebno profilisani za ovu vrstu kurseva. Predavače OEC-a odlikuju jasnoća, individualno obraćanje polaznicima, pojednostavljenost izlaganja, entuzijazam i fleksibilnost u radu.

ORGANIZACIJA NASTAVE:

U dogovoru sa polaznicima dogovara se dinamika izvođenja nastave. Sam program obuke se koriguje i usklađuje sa konkretnim potrebama polaznika.

OBLIK RADA:

Rad u grupama ili individualno.

PROVJERA ZNANJA I DIPLOMA:

Po uspješno završenom kursu svi polaznici dobijaju certifikate Oxford edukativnog centra.

 

TAILOR – MADE KURSEVI

Oxford edukativni centar vrši i obuku posebno kreiranih kurseva za Vas, takozvanih TAILOR-MADE kurseva. Ovi kursevi su skrojeni po mjeri za konkretne potrebe Vaše profesije. Vrši se detaljno skeniranje potreba svakog zaposlenog u Vašoj firmi i u skladu sa tim se izrađuje poseban nastavni plan i program. Polaznici nastavu prate uz određeni udžbenik ali profesori se ne ograničavaju na korišćenje jednog udžbenika, već se materijali kombinuju u zavisnosti od vaših potreba i takve materijale dobijate na svakom času.