Poslovni engleski

KURS POSLOVNOG ENGLESKOG

Znanje poslovnog engleskog je sve važnija vještina za profesionalce u današnjoj svjetskoj ekonomiji. Izgradnja uspješnih veza sa kolegama, klijentima i partnerima iz cijelog svijeta zavisi od efektivne komunikacije na poslu.

Poslovni engleski

  Najrašireniji jezik poslovanja na globalnom nivou je engleski, tako da njegovo dobro poznavanje može pomoći ljudima da efikasnije komuniciraju sa klijentima i saradnicima. Profesionalci mogu napredovati u svojim karijerama ako imaju sposobnost da efikasno i pouzdano iznose predloge, pregovaraju i objašnjavaju ideje.

Učenje poslovnog engleskog takođe može pružiti izglede ljudima da rade za multinacionalne korporacije ili da ostvare karijeru u inostranstvu.
Učenje poslovnog engleskog takođe može povećati produktivnost i učinak na poslu. Pored smanjenja nesporazuma i sporova, poboljšana komunikacija može podstaći i povoljnije radno okruženje.

Dakle, savladavanje poslovnog engleskog je ključno za napredovanje u karijeri. Među mnogim prednostima učenja poslovnog engleskog jezika su poboljšani radni učinak i produktivnost, poboljšano kulturološko znanje i razumijevanje, povećani profesionalni izgledi i efikasne komunikacijske vještine.

 

Predznanje

Prije početka kursa potrebno je uraditi ulazni test zbog utvrđivanja trenutnog nivoa znanja polaznika. Po CEFR skali (Common European Framework of Reference) postoji šest nivoa znanja (A1, A2, B1, B2, C1 i C2).
Za početni nivo poslovnog engleskog u Oxford edukativnom centru, potrebno je minimalno predznanje polaznika na nivou A2. 
Ulazni test možete uraditi uživo u prostorijama Oxford edukativnog centra kao i online.

Trajanje i certifikat

Poslovni engleski kurs u Oxford edukativnom centru traje 60 časova za sve nivoe osim za C2 koji traje 80 časova.
Termini za individualni kurs poslovnog engleskog su fleksibilni i prilagođavaju se polazniku. Individualne edukacije počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati u nekoliko radnih dana.
Termini grupnog kursa poslovnog engleskog u Oxford edukativnom centru zavisi od broja prijava te nivoa predznanja prijavljenih kandidata. Kurs počinje po formiranju grupe od minimalno 5 kandidata.

Prijava

Prijava na kurs se vrši na kontakt telefone u nastvaku ili popunjavanjem ulaznog testa nakon čijeg ocjenjivanja će vas kontaktirati koordinator nastave sa kojim možete dogovoriti sve ostale detajle i dobiti odgovore na sva pitanja.

 
 

Zašto poslovni engleski

5 jakih razloga zašto morate unaprijediti poslovni engleski želite li napredovati u karijeri

Ulazni test

Testirajte svoje znanje engleskog jezika besplatnim testom za 15ak minuta

Specijalistički engleski jezik

Specijalistički kursevi

Usavršite vaš engleski baš za vašu profesiju. Odlika svakog profesionalca je odlična komunikacija.