FRANCUSKI JEZIK

Kursevi francuskog jezika, u skladu sa potrebama korisnika i prema odgovarajućem programu, traju tri, četiri, šest ili osam mjeseci.

 

ORGANIZACIJA NASTAVE

REDOVNI KURSEVI

U Oxford edukativnom centru, kursevi su dvosemestralni. Jedan semestar traje četiri mjeseca a nastava se izvodi dva puta sedmično.

VANREDNI KURSEVI

Vanredni kursevi su koncipirani prema potrebama naših polaznika, te na osnovu toga nudimo brze kurseve u trajanju od mjesec dana, tri, četiri ili šest kao i individualne časove i časove 2:1. Intezitet izvođenja nastave zavisi od specifičnih potreba polaznika.

 

VRSTE OBUKA

SPECIJALISTIČKI KURSEVI

Oxford edukativni centar, pored redovnih kurseva, nudi i obuku iz specijalističkih kurseva kao što su kursevi za medicinare, pravnike, ekonomiste, ugostitelje itd. Ovakva nastava se odvija u okviru standardnog modela nastave s tim da su programi i materijali posebno prilagođeni profesionalnoj orijentaciji polaznika.

TAILOR – MADE KURSEVI

Oxford edukativni centar vrši i obuku posebno kreiranih kurseva za Vas, takozvanih TAILOR-MADE kurseva. Ovi kursevi su skrojeni po mjeri za konkretne potrebe Vaše profesije. Vrši se detaljno skeniranje potreba svakog zaposlenog u Vašoj firmi i u skladu sa tim se izrađuje poseban nastavni plan i program. Polaznici nastavu prate uz određeni udžbenik ali profesori se ne ograničavaju na korišćenje jednog udžbenika, već se materijali kombinuju u zavisnosti od vaših potreba i takve materijale dobijate na svakom času.

 

TERMINI

Termini održavanja nastave su izbor naših polaznika. Pretežno su to večernji termini ali nastava se organizuje i u popodnevnim odnosno jutarnjim terminima. Ako imate želju za nekim posebnim terminom rado ćemo Vam izaći u susret ukoliko je to moguće.

 

MALE GRUPE POLAZNIKA

U Oxford edukativnom centru osnovni cilj je kvalitet rada. U skladu sa tim naše grupe su organizovane sa malim brojem polaznika.

Jedna grupa broji do deset polaznika.

Prednosti malih grupa

Mali broj polaznika u grupi garantuje kvalitetan rad, odnosno mogućnost da profesor posveti dovoljno pažnje svakom od polaznika. Nastava je unaprijeđena kroz primjenu savremenih metoda interaktivne nastave i mnoštva tehnoloških nastavnih sredstava.

Interaktivna nastava u malim grupama

Metoda interaktivne nastave ima zadatak da prenese aktivnost sa predavača na učenika, da pomogne polaznicima da zajedno uče i istražuju.

U velikim grupama teže je ostvariti dobru interakciju jer polaznik rijetko dolazi u priliku da se iskaže dok je u manjoj grupi daleko lakše ostvariti saradnju i dobiti podršku članova grupe. Takođe, predavač ima dovoljno vremena da sa polaznicima prijeđe i sve dodatne nastavne materijale koji se koriste u nastavi (nastavni listići, lektire, audio i video materijali, razne opisne kartice sa slikama ili pričama i dr.).

Povećana motivacija polaznika

Prednosti rada u malim grupama polaznika su razne, od povoljne emocionalne klime na času i višeg nivoa motivacije preko razvijanja saradnje među polaznicima do toga se polaznici uče i zajedničkom radu, modernoj komunikaciji i kako da sami koriste izvore znanja.

 

PROGRAM

U Oxford edukativnom centru nastava se izvodi prema udžbenicima vodećeg svjetskog izdavača udžbenika za učenje francuskog jezika:

Hachette – Francuska izdavačka kuća, koja je osnovana 1826. godine kao knjižara i izdavačka kuća, danas godišnje izdaje nevjerovatnih 1500 knjiga i vodeći je svjetski izdavač udžbenika za učenje francuskog jezika.