CAD/CAM

 

AutoCAD

AutoCAD je vrhunski program za tehničko projektovanje za rad u dve ili tri dimenzije. Koriste ga je inženjeri i tehničari različitih struka. Još kada se pojavio, prije dvadesetak godina AutoCad je stalno usavršavan i unapređivan. Danas je to najrasprostranjeniji i najbolji program za izradu 2D i 3D crteža . AutoCAD posjeduje moćne modelarske alate i MentalRay, modul za renderovanje koji mu omogućava dobijanje vrhunskih foto-realističnih prikaza.

 

Autodesk 3D Max

Autodesk 3ds Max je najpoznatiji program za rad u trodimenzionalnom prostoru tj. za 3D modelovanje koji omogućava izradu trodimenzionalne grafike-slike i animacija. Uz pomoć brojnih efekata omogućava izradu specijalnih video montaža. Moćni i intuitivni alati i kompatibilnost sa AutoCAD-om čine Autodeskov 3ds Max vodećim softverskim rješenjem za modelovanje, animaciju i renderovanje.

 

Maya

Maya je profesionalni program za 3D modelovanje, animaciju, efekte i renderovanje. Najpoznatiji i najmoćniji program za izradu 3D objekata i animacija.

 

ArchiCAD

ArchiCAD je sigurno najpopularniji program za arhitektonsko projektovanje uz pomoć računara. Ovaj kurs će vam pomoći da savladate njegovu primjenu u praksi. Naučićete kako se crtaju osnovni elementi kao što su zidovi, krov, vrata, prozori, stepenište itd., dok je drugi dio kursa posvećen generisanju tehničkih crteža, kotiranju, štampanju.

 

SolidWorks

Standard u 3D modelovanju program za trodimenzionalno modelovanje dijelova i sklopova koji se koriste u svim industrijskim oblastima. U njemu se izrađuju modeli objekata sa zapreminom, površinama i ivicama. To, čini SolidWorks moćnom projektantskom alatkom. Složeni dijelovi sa puno detalja i oblim površinama mogu se brzo i lako modelovati, a zatim uklopiti sa drugim elementima i napraviti složeni sklop. Veoma brzo i lako na osnovu modela dijlova ili sklopova izrađuju se tehnički crteži.