LEKTORISANJE

Ukoliko Vam treba lektorisanje, besplatna procjena cijene lektorisanja ili neka druga informacija, kontaktirajte nas:
051 224 224,
065 333 335 (Viber),
prevodi@oxfordec.com

 

Oxford prevodilačka agencija vrši lektorisanje već prevedenog teksta kada klijent želi da bude siguran u ispravnost prevoda. Lektorisanje već prevedenog teksta se vrši kada je prevod kvalitetno i smisleno urađenjen, a sadrži određene greške: gramatičke, stilske, interpunkcijske. Međutim, ako je tekst nekvalitetno preveden, potrebno ga je je opet prevesti, ne lektorisati.

Takođe, Oxford prevodilačka agencija vrši lektorisanje teksta na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, ali i prebacivanje teksta sa jednog na ostala 2 jezika Bosne i Hercegovine.

Lektorisanje je uređivanja teksta. Lektor provjerava tekst radi pravopisnih grešaka. Lektor ispravlja i stilske i gramatičke greške u tekstu, a može da radi i osnovno formatiranje teksta.

Lektorov posao je da sadržaj teksta uskladi sa pravopisnim i gramatičkim pravilima jezika na koji vrši lekturu.