Cambridge certifikati – sve informacije o certifikatima na jednom mjestu

Cambridge certifikati

Cambridge certifikati – sve informacije o certifikatima na jednom mjestu

TERMINI ZA 2023. GODINU

Cambridge certifikati su među najpriznatijim i najtraženijim ispitima u svijetu kada se radi o procjeni nivoa poznavanja engleskog jezika, odnosno o dokazivanju nivoa poznavanja engleskog jezika.

Cambridge certifikati služe kao dokaz o poznavanju jezika pri upisu na mnoge svjetske fakultete, kao i pri apliciranju za poslove širom svijeta. Certifikati koje dokazuju poznavanje jezika na višim nivoima (FCE, CAE, CPE) su priznati u više hiljada univerziteta, vlada i drugih institucija širom svijeta, a takođe su i trajni – kada jednom dobijete ovaj certifikat uvijek ćete ga moći prilagati kao dokaz o poznavanju engleskog jezika Cambridge ispiti su bazirani na testiranju jezičkih vještina (čitanje, slušanje, govor i pisanje), te na upotrebi jezika, odnosno jezičkih struktura (Use of English). U zavisnosti od CEFR nivoa, vrijeme predviđeno za svaki dio je različito, odnosno prilagođeno kompleksnosti testa.
Jedna od velikih prednosti ovog certifikata je ta što je on trajan.
Kada jednom dobijete ovaj certifikat uvijek ćete ga moći priložiti kao dokaz o poznavanju engleskog jezika.
Cambridge certifikat je popularan i zbog toga što se rezultati testa dobiju vrlo brzo nakon testiranja.
Cambridge ispite organizuje ispitni centar Context iz Beograda a mi smo omogućili da od sada svi zainteresovani mogu i pismeni dio ispita (koji se polaže kompjuterski) da polože u Oxford edukativnom centru.

Cambridge certifikati A2-C2

A2 – KET (Cambridge English: Key) A2 – KET je ispit kojim se potvrđuje poznavanje engleskog jezika na nivou A2. Drugim riječima, A2 nivo predstavlja osnovni nivo poznavanja jezika, koji omogućava jednostavnu komunikaciju u svakodnevnim situacijama. Testiraju se vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora. Ukupno trajanje ispita je nešto manje od 2 sata. Da biste položili ovaj test potrebno je da možete:
 • Razumjeti i koristiti osnovne fraze i izraze
 • Razumjeti osnove engleskog u pisanoj formi
 • Predstaviti se i odgovoriti na osnovna pitanja o sebi
Dijelovi ispita su:
 • Reading and Writing – 1h – (ukupno 7 dijelova)
 • Listening – 35 minuta – (5 dijelova)
 • Speaking – oko 10 minuta – (2 dijela, ispitivanje se vrši u paru)
B1 – PET (Cambridge English: Preliminary) B1 – PET  je ispit kojim se potvrđuje poznavanje engleskog jezika na nivou B1. Nivo B1 podrazumijeva da ste u potpunosti ovladali osnovama engleskog jezika, te da imate praktične vještine za učestvovanje u razgovoru u svakodnevnim situacijama. Testiraju se vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora. Ukupno trajanje ispita je oko 2 sata i 20 minuta. Da biste položili ovaj test potrebno je da možete:
 • Čitati jednostavne tekstove i članke na engleskom
 • Pisati pisma i mejlove o svakodnevnim temama
 • Zapisivati bilješke na poslovnom sastanku
 • Prepoznati ton u pisanom i govornom jeziku
Dijelovi ispita su:
 • Reading– 45 minuta – (6 dijelova)
 • Writing – 45 minuta – (2 dijela)
 • Listening – 35 minuta – (4 dijela)
 • Speaking – 12 minuta – (4 dijela, ispitivanje se vrši u paru)
  B2 – FCE (First Certificate in English) B2 – FCE je ispit kojim se potvrđuje poznavanje engleskog jezika na nivou B2. To u praksi znači da se FCE certifikatom dokazuje da možete živjeti i raditi u zemlji engleskog govornog područja, odnosno bilo gdje gdje je engleski jezik radni jezik. Da biste položili ovaj test potrebno je da možete:
 • Efikasno komunicirati u direktnom razgovoru, izražavati mišljenja i argumente
 • Pratiti vijesti
 • Pisati jasno, detaljno, izražavajući mišljenja i objašnjavajući prednosti i nedostatke sa različitih stanovišta
 • Pisati pisma, izvještaje, priče, te mnoge druge tipove tekstova
FCE ispit traje oko 3h 30 min, a sastoji se iz četiri dijela: Reading and Use of English  – 1h 15 min – (7 dijelova) Listening – 40 min (4 dijela) Writing – 1h 20 min (2 dijela) Speaking – 14 min (4 dijela) C1 – CAE (Certificate in Advanced English) C1 – CAE  je ispit kojim se potvrđuje poznavanje engleskog jezika na nivou C1. Ovim certifikatom se potvrđuje da možete sasvim samostalno učestvovati u ozbiljnom profesionalnom ili akademskom okruženju. Da biste položili ovaj test potrebno je da možete:
 • Pratiti akademske kurseve na univerzitetskom nivou
 • Efikasno komunicirati na profesionalnom nivou
 • Samouvjereno učestvovati na radnom mjestu ili akademskim predavanjima i seminarima
 • Izražavati se sa visokim nivoom tečnosti
CAE ispit traje ukupno 3h 55 min, a takođe se sastoji iz četiri dijela: Reading and Use of English  – 1h 30 min – (8 dijelova) Listening – 40 min (4 dijela) Writing – 1h 30 min (2 dijela) Speaking – 15 min (4 dijela)   C2 – CPE (Certificate of Proficiency in English) C2 – CPE i spit CPE polažete kad poslodavcima trebate dokazati da engleski jezik koristite na nivou potrebnom za obavljanje viših rukovodećih funkcija ili kad želite prijaviti doktorat na univerzitetu gdje se predavanja odvijaju na engleskom jeziku. Da biste položili ovaj test potrebno je da možete:
 • Izučavati zahtjevne predmete na najvišem nivou, uključujući postdiplomske i doktorske programe
 • Pregovarati efikasno i ubjedljivo komunicirati na višim rukovodećim pozicijama u međunarodnom poslovnom okruženju
 • Razumjeti glavne ideje kompleksnih tekstova
 • Pričati o kompleksnim i osjetljivim temama, i samouvjereno se nositi s teškim pitanjima
  CPE ispit traje oko 4 sata a takođe se sastoji iz četiri dijela: Reading and Use of English  – 1h 30 min – (7 dijelova) Listening – 40 min (4 dijela) Writing 1h 30 min (2 dijela) Speaking – 16 min (3 dijela) Ukoliko Vam je potrebna još neka informacija možete nas kontaktirati na telefon 051/224-224 ili 065/333-335.   

Share this post