CAMBRIDGE CERTIFIKATI

Cambridge certifikati su među najpopularnijim certifikatima za engleski jezik.

FCE (First Certificate in English) je jedan od najtraženijih certifikata poznavanja engleskog jezika koji testira sve četiri jezičke vještine. Polaganjem ovog certifikata dobijate uvjerenje poznavanja jezika na nivou B2.

CAE (Certificate of Advanced English) testira poznavanje engleskog jezika kroz četiri jezičke vještine, na nivou C1. CAE je certifikat koji je priznat na većini univerziteta u Velikoj Britaniji, kao i u svijetu.

CPE (Certificate of Proficiency in English) Ispit CPE polažete kad poslodavcima trebate dokazati da engleski jezik koristite na nivou potrebnom za obavljanje viših rukovodećih funkcija ili kad želite prijaviti doktorat na univerzitetu gdje se predavanja odvijaju na engleskom jeziku.

U Oxford edukativnom centru možete se prijaviti za pripremnu nastavu za polaganje ovog certifikata.