USMENO PREVOĐENJE

Ukoliko Vam treba usmeno prevođenje, besplatna procjena cijene prevođenja ili neka druga informacija, kontaktirajte nas:
051 224 224, 
065 333 335 (Viber)
prevodi@oxfordec.com

 

Oxford prevodilačka agencija nudi mogućnost prisustva prevodioca sa dugogodišnjim iskustvom u simultanom, konsekutivnom i konferencijskom prevođenju, na poslovnim sastancima, seminarima, konferencijama za štampu i drugim aktivnostima gdje je potrebna ovakva vrsta prevoda. Teme koje pokrivamo su teme širokog spektra: medicina, pravo, ekonomija, prava Evropske Unije. Simultano i konsekutivno prevođenje je moguće organizovati i u prostorijama Oxford prevodilačke agencije.

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje predstavlja najzahtevniju vrstu prevoda jer u toku ove vrste prevođenja, prevodilac sluša jedan jezik, te u isto vrijeme prevodi na drugi jezik. Prevodilac mora biti iskusan, siguran i skoncentrisan. Kašnjenje prevoda za originalnim tekstom je uglavnom dvije do tri sekunde.

Zbog mentalnog napora pri ovoj vrsti prevođenja, simultano prevođenje se radi u paru. To znači da su 2 prevodioca u kabini, te oba prate originalni tekst, a u oprevođenju se smjenjuju na svakih 15 do 30 minuta.

Simultano prevođenje obavlja se u zvučno izolovanoj kabini, a učesnici prevod slušaju preko bežičnih slušalica.

Ovaj vid prevođenja se najčešće koristi na velikim skupovima, i iako je najzahtjevnija vrsta prevoda, velika prednost mu je ušteda vremena.

Konsekutivno prevođenje

Kod konsekutivnog prevođenja prevodilac sluša govornika, vodi bilješke koje mu služe kao podsjetnik, te nakon što govornik završi, prevodi rečeno. Konsekutivni prevodioci moraju biti prezicni, iskusni i snalažljivi jer se prilagođavaju govorniku.

Za razliku od simultanog prevođenja, za konsekutivno nije potrebna oprema jer je namjenjeno manjim skupovima, sastancima, prezentacijama, seminarima itd.

Ako je prevod namijenjen jednoj ili dvjema osobama u dvorani, onda je prevodilac zapravo šaptač – sjedi pored klijenta i šapuće prevod.

 

Šišotaž prevođenje (whisper translation)

Jedna od vrsta usmenog prevođenja je i šišotaž, odnosno whisper translation na engleskom, chuchotage na francuskom jeziku. Kod ovog prevođenja se jednom čovjeku dodijeli jedan prevodilac koji mu prevodi šapatom na uho. Kao ni kod konsekutivnog prevođenja, ni kod ove vrste nije potrebna oprema za prevođenje. Ključni je odabir iskusnog i snalažljivog prevodioca.