FAQ – PREVOĐENJE

PREVOĐENJE – NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Usluge našeg centra obuhvataju pružanje prevodilačkih usluga na više od pedeset svjetskih jezika, kao što su: engleski, njemački, italijanski, francuski, španski, portugalski, holandski, švedski, norveški, ruski, ukrajinski, češki, slovački, slovenački, hrvatski, makedonski, turski itd. Javite se sa zahtjevom i odmah ćemo Vam odgovoriti.

Sve naše usluge i proizvodi, počevši od jednostavnog komercijalnog prevoda do složenog stručnog prevoda, podvrgnuti su kontroli kvaliteta od strane našeg visoko kvalifikovanog osoblja. U niz koraka provjere, od prijema, preko obrade, prevođenja, naknadne revizije, lektorisanja i korekture svaki od ovih nivoa provjere obrade se posebno dogovara sa naručiocem u skladu sa konkretnim potrebama posla. Takođe, bogate reference svjedoče o našoj profesionalnosti i dugogodišnjem iskustvu u prevođenju. Molimo obratite sa na email: za referentnu listu i druge detalje o OEC-u i uslugama prevođenja.

Svi naši prevodi odlikuju se terminološkom usklađenošću sa originalnim dokumentima. Sistem se sastoji od proizvodnje i usklađivanja specifične terminološke baze podataka. Svi prevedeni dokumenti zadržavaju originalni format. Prevodioci uvijek uzimaju u obzir ukoliko naručilac ima specifične zahtjeve poput terminologije koja treba da se koristi.

Poslove prihvatamo nezavisno od količine.

Našu ponudu možete zatražiti putem elektronske pošte, faksom, poštom ili lično, a ubrzo zatim dobiti okvirnu procjenu prevoda.

Ne! Naša procjena je besplatna. Procjenu teksta ćemo izvršiti u roku od jednog radnog dana i obavijestiti vas o daljim koracima.

Prevodi se obračunavaju na osnovu standardne prevodilačke strane (1 prevodilačka strana sadrži 1800 kompjuterski obračunatih karaktera, bez razmaka) jezika na koji/sa koga se prevodi, složenosti teksta, željenog roka, kao i u zavisnosti od toga da li zahtjevaju ovjeru sudskog tumača.

Da. Kod konsekutivnog i simultanog prevođenja računa se vrijeme provedeno sa naručiocem prevoda, od trenutka dolaska prevodioca na dogovoreno mjesto, pa sve do završetka prevođenja, bez obzira na to koliko je vremena prevodilac efektivno prevodio. Za jedan dan konsekutivnog ili konferencijskog prevođenja van prebivališta prevodioca zaračunava se najmanje 8 sati. Naručilac mora osim toga podmiriti putne troškove.

Mi pružamo usluge ovjere sudskog tumača. Sudski tumač za željeni jezik ovjerava prevod pečatom i potpisom uz izjavu da je prevod precizan i adekvatan i da kao takav u potpunosti odgovara originalu. Dodatne kopije možete zatražiti bilo kada uz doplatu. Sudski tumač je prevodilac koji je ovlašten od Ministarstva pravde i svojim pečatom garantuje kvalitet i tačnost prevoda.

Brzina zavisi od složenosti i količine materijala. Za precizniju procjenu pošaljite materijal putem e-maila.

Prevod šaljemo u skladu sa vašim zahtjevom: faksom, e-mailom, poštom ili po dogovoru.

Da, konačni obračun karaktera se izračunava kompjuterski. To je svjetski prihvaćen prevodilački standard.

Brzina zavisi od složenosti i količine materijala. Za precizniju procjenu pošaljite materijal na navedene kontakte.