WEB PROGRAMIRANJE

 

Php/MySQL

Na kursu web programiranja uče se osnove programiranja i osnove php-a, implementacija PHP-a u HTML strane, komunikacija sa ulazom i izlazom, slanje dokumenata i projekata na Web server i komunikacija sa bazom. Nakon odslušanog kursa, polaznik je sposoban za programiranje php stranica i izradu web sajtova sa dinamičkim sadržajem kao i za dalje usavršavanje za platforme bazirane na PHP-u.

 

JAVA SCRIPT

JavaScript uključujemo da bismo web stranicu učinili dinamičnijom. HTML se koristi samo za oblikovanje i uređivanje elemenata stranice (tekst, forme, linkove i tabele)a JavaScript skripte daju nam mnogo veću kontrolu kako se web stranica ponaša. Kombinovan sa HTML-om i CSS-om JavaScript čini DHTML (Dinamic HTML).