Znaš li šta znači nivo poznavanja stranog jezika?

Nivo poznavanja stranog jezika

Znaš li šta znači nivo poznavanja stranog jezika?

Najčešća dilema ljudi koji poznaju strani jezik je na kom su nivou poznavanja stranog jezika, odnosno šta koji nivo poznavanja stranog jezika znači i podrazumijeva.

Znamo li koliko ustvari znamo?

Kada se odlučite da učite strani jezik prvo pitanje koje postavljate sebi je: Koliko zaista znam? Da li bolje razumijem pisane tekstove ili govor? Umijem li da napišem imejl ili poruku na stranom jeziku? Da li ću uspjeti odgovoriti na pitanje na stranom jeziku?

Veoma često osoba umije da prepozna značenje teksta ili uspijeva da razumije o čemu sagovornik priča, ali nije u stanju da ponudi razumljiv odgovor ili da učestvuje u razgovoru duže vrijeme. Takvo znanje je pasivno znanje jezika. Aktiviranje znanja stranog jezika podrazumijeva da steknemo sposobnost da naučeni vokabular i gramatičke konstrukcije upotrebljavamo u govoru i pisanju na stranom jeziku.

Najčešće su u dilemi ljudi koji se spremaju za izlazak na testiranje za dobijanje svjetski priznatih certifikata, kao što je TOEFL, koji se polaže kod nas u Oxford edukativnom centru i za koji često pripremamo polaznike.

Nivo poznavanja stranog jezika

Jezičke vještine

Jezičkim vještinama nazivamo našu sposobnost da na različite načine koristimo strani jezik, bilo da se radi o našem umijeću da jezik proizvedemo ili da ga razumijemo.

Formalno, ove različite sposobnosti nazivaju se jezičkim vještinama. Postoje četiri osnovne jezičke vještine (makrovještine), a obuhvataju sljedeće:

  1. čitanje (razumijevanje pisanih tekstova),
  2. slušanje (razumijevanje govora na stranom jeziku),
  3. pisanje (izražavanje ideja i stavova u pisanom obliku, kao što su sastavi ili pisma), te
  4. govor (usmeno izražavanje stavova na stranom jeziku).

Ove četiri jezičke vještine mogu se detaljnije tumačiti kao konkretnije sposobnosti polaznika da upotrebljava jezik (što nazivamo mikrovještinama). Tako, na primjer, možemo mjeriti da li osoba umije da koristi formalni stil izražavanja (kao što su poslovna pisma) ili da koristi neformalnii stil u izržavanju (na primjer da napiše razglednicu sa putovanja bliskoj osobi).

 

Učenje svih jezičkih vještina je korisno za opšte poznavanje jezika

Jezičke vještine su usko povezane jedna sa drugom. Vježbe slušanja i čitanja unapređuju prepoznavanje i proširivanje vokabulara i gramatičkih konstrukcija. Na osnovu toga, pasivno znanje jezika se aktivira kroz vježbe govora ili pisanja. Svi polaznici, bez obzira na predznanje ili životnu dob mogu se uspješno baviti svim vještinama. Izuzetak čine veoma mladi polaznici gdje se javlja ograničenje u pogledu čitanja ili pisanja. Međutim, čak i djeca predškolskog ili ranog školskog uzrasta često imaju sposobnost da prepoznaju pisani oblik pojedinih riječi ili jednostavnijih fraza. Zbog toga je važno da se djeci riječi izlože istovremeno uz njihov zvučni oblik, kako bi uvidjeli vezu između govora i pisanog jezika.

Važno je usavršavati sve jezičke vještine istovremeno

Kod odraslih polaznika nužno je istovremeno prezentovati sve vrste jezičkih sadržaja, bez obzira na trenutni nivo znanja. Jednostavnije riječi, kao i gramatičke konstrukcije potrebno je vježbati pisati, izgovarati, kao i prepoznavati na lakšim primjerima. Takve su situacije kratkih dijaloga u prodavnici, u prevoznim sredstvima ili pri upoznavanju. Dakle, konverzacija (koja podrazumijeva vještinu slušanja i govora) ne treba da bude namijenjena samo polaznicima viših nivoa učenja jezika, već ju je nužno uključiti od samih početaka.

Standardizovani nivoi znanja stranog jezika

Nivoi poznavanja jezika definisani su dokumentom Vijeća Evrope pod nazivom Zajednički evropski referentni okvir za jezike (engl. Common European Framework of Reference for languages/CEFR). Ova standardizovana skala nivoa prihvaćena je kao sredstvo za procjenu nivoa znanja za veliki broj jezika i sa njom je usklađena evaluacija znanja stranog jezika na međunarodnim ispitima. Ti nivoi su sljedeći:

– A (temeljni korisnik) – podnivoi A1 i A2

– B (samostalni korisnik) – podnivoi B1 i B2

– C (napredni korisnik) – podnivoi C1 i C2.

Nivo poznavanja stranog jezika, koji je tvoj

Na svakom od navedenih nivoa procjenjuje se razvijenost četiri pojedinačne jezičke vještine. Zbog toga se na većini testova (posebno onih koji predstavljaju međunarodne standarde znanja stranog jezika, kao što je TOEFL), kandidati susreću sa širokim spektrom različitih zadataka iz svih jezičkih vještina.

Kombinovanje jezičkih vještina u učenju stranog jezika (vježbe čitanja, slušanja, pisanja i govora u toku nastave ili samostanog rada) od posebne je važnosti za optimalno sticanje znanja iz svih oblika komunikacije na stranom jeziku. Interakcija svih aspekata znanja jezika višestruko povećava mogućnosti da se dosegne željeni nivo poznavanja jezika.

Kako testirati nivo poznavanja stranog jezika?

Na internetu postoje brojni testovi koji će ti omogućiti da testiraš svoje znanje stranog jezika.

Mi u Oxford edukativnom centru ti nudimo mogućnost da svaki radni dan od 8 do 16 dođeš kod nas i uradiš besplatni ulazni test i na taj način provjeriš na kom je nivou tvoje poznavanje stranog jezika i na osnovu rezultata testa preporučićemo ti najbolju grupu za učenje stranog jezika. 

 

Korisni linkovi:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr/

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

https://tracktest.eu/english-levels-cefr/

Autor: Sanda Bjelajac, magistar filoloških nauka

Share this post