FAQ – Najčešće postavljana pitanja

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Ne , prijaviti se možete na tel: 051/224-224, 065/277-555, putem prijavnog formulara na našem sajtu www.oxfordec.com ili lično u prostorijama naše škole, Nikole Pašića 4, Banja Luka svaki radni dan od 8 h da 16 h.

Da, u našoj školi imate mogućnost da sve kurseve plaćate u  mjesečnim ratama.

Ukoliko posjedujete predznanje stranog jezika koji želite da učite, u prostorijama naše škole možete da uradite besplatno ulazno testiranje. Na osnovu rezultata testa biće određen stepen kursa koji bi trebalo da upišete. Na ovaj način ćete odabrati optimalan nivo i izbjeći mogućnost stvaranja dosade i zamora ukoliko slušate nivo koji je prelagan ili učenja uz prevelik napor koji može dovesti do anksioznosti i želje za odustajanjem ukoliko slušate nivo koji je pretežak.

Kursevi su organizovani tako da prate zajednički evropski referentni okvir za žive jezike (CEFR). Ova skala je međunarodni standard za opisivanje jezičkih sposobnosti. Detalje o nivoima, kao i brzini usvajanja istih po uzrastu djeteta, možete pogledati na našem sajtu www.oxfordec.com.

Jedan od faktora za uspješno učenje i napredovanje jesu male grupe polaznika gdje je nastavnik u mogućnosti da se posveti svakom od polaznika u dovoljnoj mjeri. U našem centru prosječna grupa broji od 6 do10 polaznika, što je idealan broj jer se nastavnik može posvetiti svakom pojedinačno, a u isto vrijeme postoje dobre predispozicije da se ostvari interakcija između samih polaznika.

Oxford edukativni centar nudi svojim polaznicima 40 različitih programa obuke vodećih svjetskih izdavača (Oxford, Macmillan, Pearson Longman itd.), a svaki program je prilagođen uzrasnoj dobi i nivou znanja polaznika.

Ono što treba istaći je to da su naši programi obuke prilagođeni uzrastu kao i nivou poznavanja jezika koji je predviđen osnovnoškolskom obrazovanju. Takođe, veliki broj programa obuke (40 programa za engleski jezik) s kojima radimo u Oxford edukativnom centru nam omogućava dodatno prilagođavanje nijansama poznavanja jezika polaznicima istog uzrasta. Na taj način talentovani đaci imaju mogućnost da pohađaju zahtjevniji program i tako ostvare svoj puni potencijal.

Svima nam je poznato da je dječiji mozak „poput spužve“ koja upija informacije kojima je izložen. Ova tvrdnja je kroz niz istraživanja i dokazana a na polju učenja jezika su dokazane brojne prednosti ranog početka edukacije.

Brojni naučnici su istraživali ovaj fenomen pa tako Čuturić (2001) navodi kako se djetetov razvoj odvija po određenim zakonitostima pa se prema tome mogu postaviti norme razvoja. Pri tome je od velikog značaja podsticanje i davanje raznih strimulansa kako bi dijete bilo u prilici razvijati svoje govorno-jezičke vještine. Prema tome učenje stranih jezika u ranom djetinjstvu je i više nego poželjno.

Brojni su razlozi:

  1. Kao što je u odgovoru iznad objašnjeno, to je OPTIMALNA DOB ZA UČENJE
  2. DJECA USVAJAJU ZNANJE A DA TOGA NISU NI SVJESNA
  3. UČENJE STRANOG JEZIKA POSPJEŠUJE USVAJANJE I DRUGIH ZNANJA
  4. UČENJE JEZIKA RAZVIJA MNOGE SOCIJALNE VJEŠTINE

Jezički certifikati su službeni dokumenti koji služe za dokazivanje znanja stranih jezika i jezičkih kompetencija. Oni služe za dokazivanje poznavanja stranih jezika pri upisu fakulteta u inostranstvu, kao i potencijalnih poslodavcima prilikom konkursa za posao, u svrhu učestvovanja na međunarodnim seminarima, konferencijama i kongresima.

Na kursevima u Oxford edukativnom centru već od najranijeg uzrasta se počinje vršiti priprema za polaganje ispita za jezičke certifikate, tako da su naši polaznici već na početku srednje škole spremni za polaganje nekih od najpriznatijih certifikata.

Polaganje se organizuje od strane engleskih, američkih, odnosno njemačkih ili austrijskih institucija, kao i ocjenjivanje i dodjeljivanje samih certifikata.

Jezički certifikati se izdaju od strane američkih (ETS), engleskih (British Cauncil, Cambridge), te njemačkih (Göethe institut) i austrijskih (ÖSD) institucija. Certifikati važe u zemljama govornog područja nekog od navedenih jezika, te služe kao dokaz poznavanja jezika u svrhu zaposlenja ili upisa na fakultet.

Diplome se izdaju od strane škola jezika po  završenom kursu. Oxford edukativni centar izdaje diplome na kojima je jasno naznačen program obuke koji je završen, kao i stečeni nivo znanja po evropskoj (CEFR) skali.

Budući da naše grupe broje mali broj polaznika ( od 6 do 10) termini se dogovaraju na početku kursa između predavača i polaznika.

Da, nastava se održava i vikendom ukoliko za to postoji potreba i ukoliko su svi članovi grupe saglasni.

U našoj školi se vrše  pripreme polaznika za polaganje međunarodnih ispita za sve jezike u ponudi naše škole.

Pripreme vrše predavači koji su za to kvalifikovani, sa  dugogodišnjim iskustvom i po akreditovanim programima . Pripreme se vrše u toku standardnih kurseva kao i u okviru individualnih časova.

Najpriznatiji je certifikat engleskog jezika na svijetu-više od 8000 koledža, univerziteta i agencija u više od 130 država svijeta se oslanja na rezultate TOEFL-a prilikom odabira kandidata za posao ili na upis.

Svi dijelovi testa se polažu istog dana za razliku od ostalih testova gdje se dijelovi testa polažu odvojeno, u različitim terminima i danima.

Brojke pokazuju i da je TOEFL najpopularniji test engleskog jezika na svijetu. Do sada je ovaj certifikat dobilo preko 25 miliona ljudi.

U Oxford edukativnom centru, osim samog polaganja testa imate mogućnost i pripremne nastave za isti. Na našim časovima pripreme za TOEFL simuliraju se uslovi identični onima na samom polaganju, čime se polaznici maksimalno pripremaju za izlazak na test i za uspješno rješavanje zadataka.