O KOLEKSU

 

KOLEKS d.o.o. Društvo za poslovne usluge i trgovinu, Ul. Vladike Platona 3, Banja Luka, Tel: +387 51 21 55 03, Faks: +387 51 21 29 55

Koleks d.o.o. je firma koja se bavi pravnim i računovodstvenim uslugama sa sjedištem u Banjaluci. Poslujemo više od dvadeset godina, te smo zahvaljujući kvalitetu rada i poslovnosti stekli mnogobrojne zadovoljne klijente kao i veliko iskustvo u pružanju pravnih i računovodstvenih usluga. Svakodnevno pratimo trendove i novitete u oblasti svog poslovanja. Odgovorno lice za obavljanje poslova je diplomirani ekonomista sa licencom certifikovanog računovođe.

Svoje usluge pružamo svim:

 • pravnim licima
 • samostalnim trgovinskim radnjama
 • samostalnim ugostiteljskim radnjama
 • samostalnim zanatskim radnjama
 • fizičkim licima

Naše usluge obuhvataju:

 • vođenje poslovnih knjiga
 • obračun PDV-a i PDV prijave
 • izrada godišnjeg finansijskog izvještaja
 • popunjavanje statističkih obrazaca
 • obračun plata, prijave i odjave radnika
 • savjetodavni poslovi u vezi primjene poreskih propisa

Usluge pružamo u svojim prostorijama na računarima. Cijene naših usluga dogovaramo sa korisnikom, a plaćanje je po izvršenoj usluzi. U okviru firme imamo mogućnost pružanja pravnih usluga kao što su:

 • registracija firme
 • izrada statuta i pravilnika o radu
 • drugi pravni savjeti