USLUGE PREVOĐENJA

Ukoliko Vam treba prevođenje ili lektorisanje, besplatna procjena cijene  ili neka druga informacija, kontaktirajte nas:
051 224 224, 
065 333 335 (Viber)
prevodi@oxfordec.com 

 

Na osnovu dostavljenog teksta namjenjenog prevođenju vrlo rado ćemo Vam u najkraćem roku odgovoriti ponudom s tačno definisanom cijenom. Takođe i za ostale naše usluge u kratkom roku dostavljamo detaljnu ponudu.

 

Cijena usluge prevođenja zavisi od:

  • kombinacije jezika
  • vrste i kompleksnosti teksta namjenjenog prevođenju
  • roka isporuke

Osnova za obračun pisanog prevoda je prevodilačka kartica. Kod usmenog prevođenja najmanja obračunska jedinica je 1 sat. Ukoliko želite različitu osnovu za obračun molimo javite se sa detaljima. ODOBRAVAMO POSEBAN POPUST ZA VEĆE NARUDŽBE!

 

U cijenu pisanog prevoda uključeno je:

  • pronalaženje i izbor odgovarajuće terminologije
  • usaglašavanje s naručiocem prevoda stručnih pojmova koji se pojavljuju u prevodu i terminologije koju koristi naručilac
  • prevod
  • pisanje teksta u određenom programu za obradu teksta
  • konačna provjera i lektura teksta

 

Kod konsekutivnog i simultanog prevođenja računa se:

  • vrijeme provedeno kod naručioca od trenutka javljanja do završetka pregovora (konferencije), bez obzira na to koliko je vremena prevodilac efektivno prevodio
  • ukoliko se radi o konferencijskom ili konsekutivnom prevođenju van mjesta prebivališta prevodioca, za jedan dan se uračunava najmanje 8 sati prevođenja, a posebno se računaju troškovi puta prevodioca

Uvjerite se u našu vrhunsku poslovnost i kvalitet, te zatražite ponudu i cjenovnik naših usluga. Nazovite nas, pošaljite nam dopis putem faksa ili jednostavno putem upita e-mailom.

Uvjereni smo da ćete i Vi kao i svi ostali naši korisnici biti zadovoljni našim načinom poslovanja i ponuđenom uslugom.

NAPOMENA: Cijenu za konkretan posao formiramo isključivo na osnovu Vašeg zahtjeva za ponudu i nakon uvida u sve parametre relevantne za formiranje cijene.