POSLOVNI KURS

 

Poslovni kurs ⋆STARTER⋆

  • Osnove o računarima (hardware i software) – osnove
  • Windows (operativni sistem) – osnove
  • MS Word (program za obradu teksta) – osnove
  • MS Excel (program za tabelarne proračune) – osnove
  • MS PowerPoint (program za izradu prezentacija) – osnove
  • Internet i email (MS Outlook, rad na internetu) – osnove

Ovaj kurs je namjenjen osobama koje nikad nisu imale prilike da rade na računaru a isto tako je namjenjen i onima koji već po malo koriste računar ali je njihovo znanje malo i žele da ga prošire ili popune neke praznine koje postoje.

Naučićete kako da organizujete, snimate, kopirate, narezujete i koristite vaše podatke (tekst, sliku, muziku, film). Naučićete kako da uz pomoć Word-a sredite i odštampate tekst. Sa poznavanjem Excel-a bićete u mogućnosti da vodite evidenciju i statistiku, računate i pravite grafikone. Naučićete kako da šaljete i primate elektronsku poštu (e-mail) i pretražujete internet stranice. Uz pomoć PowerPoint-a moći ćete da napravite veoma dobru video prezentaciju.

 

Poslovni kurs ⋆LEVEL UP⋆

  • Windows (operativni sistem) – optimizacija rada u Windows okruženju
  • MS Word (program za obradu teksta) – FOKUS: povećanje produktivnsti u kancelariji
  • MS Excel (program za tabelarne proračune) – FOKUS: povećanje produktivnsti u kancelariji
  • MS PowerPoint (program za izradu prezentacija) – osnove + level up

Ovaj kurs i predviđeni program nastave Vam omogućavaju da stručno koristite najznačajnije računarske programe, kako na radnom mjestu, tako i privatno.

Za maksimalni uspjeh u učenju preporučujemo kompletan paket (sve 4 oblasti), ali se možete i opredijeliti za pohađanje pojedinih oblasti.

⋆LEVEL UP⋆ kurs Windows-a kroz optimizaciju rada Vam nudi praktičniju upotrebu grafičkog interfejsa u cilju veće produktivnosti rada. Operativni sistem Windows je osnovni sistemski program i njegovo poznavanje je neophodno za uspješno korišćenje računara. Ako posmatramo kompletnu obuku kao sticanje kompjuterske pismenosti, onda ovaj dio možemo predstaviti kao učenje azbuke. Nije bitno samo znati već kako nešto brže i efikasnije uraditi.

⋆LEVEL UP⋆ kurs Word-a je upravo namijenjen brojnim korisnicima koji poseduju standardno znanje, ali žele da ga uzdignu na profesionalniji nivo. Možda su Vaši Word dokumenti do sada bili dobri. Od sada će biti odlični.

⋆LEVEL UP⋆ kurs Excel-a je upravo namijenjen brojnim korisnicima koji posjeduju standardno znanje, ali žele da ga uzdignu na profesionalniji nivo. Excel je izuzetan program. Iz dana u dan se njegova primjena u poslovanju, tehnici i nauci proširuje. On postaje dominantan program u svim sferama poslovanja. Uspješne domaće i brojne strane kompanije koje rade u našoj zemlji, odlično poznavanje rada u Excel-u stavljaju kao glavni preduslov za zapošljavanje i profesionalno napredovanje.

⋆LEVEL UP⋆ kurs Power Point-a nudi vam izradu efektnih prezentacija koje možete koristiti za sastavljanje multimedijalnih predavanja ili za prezentaciju usluga ili proizvoda i programa firme u kojima radite. Poslovna primjena slajd prezentacija je u stalnom porastu.

 

Poslovni kurs ⋆PROFESSIONAL⋆

Savremeno kancelarijsko poslovanje

Nudimo u okviru ovoga kursa uvođenje standarda u kancelarijsko poslovanje kroz sljedeće kurseve:

1. MS Word ⋆PROFESSIONAL⋆ EKSPERT

Potpuno upoznavanje sa navedenim programom.

Sa potpunim upoznavanjem programa stičete pravu sliku njegovih mogućnosti i koliko to može da olakša Vaš posao i učini ga efikasnijim. Polaznicima se nudi da nadograde svoje znanje i podignu ga na najviši nivo. Potrebe u savremenom poslovanju utiču na to da je danas dobro poznavanje programa kao što su Microsoft Word i Microsoft Excel gotovo obavezno i da je skoro nemoguće bez toga obaviti potrebne zadatke na poslu.

2. MS Excel ⋆PROFESSIONAL⋆ EKSPERT

Potpuno upoznavanje sa navedenim programom.

Primjena programa Microsoft Excel je u velikoj ekspanziji u našim firmama zbog izuzetnih mogućnosti koje ovaj program ima.

Menadžment velikog broja poslodavaca u Republici Srpskoj je shvatio koliko je kvalitetna upotreba Excel-a značajna u povećanju produktivnosti i analizi poslovanja. Upravljanje, finansije, statistika, obrada podataka i planiranje se ne mogu više zamisliti bez profesionalnog nivoa upotrebe Excel-a. Zbog toga je, posebno u boljim firmama i na plaćenijim radnim mjestima, potreban visok nivo znanja ovog programa. Ovaj nivo je namjenjen onima od Vas koji žele da maksimalno unaprijede svoje znanje i steknu sposobnost da rješavaju i najsloženije probleme tabelarne obrade podataka. Excel – Ekspert nivo je prirodni nastavak naših prethodnih Excel kurseva.

Potrebe u savremenom poslovanju utiču na to da je danas dobro poznavanje programa kao sto su Microsoft Word i Microsoft Excel gotovo obavezno i da je skoro nemoguće bez dobrog znanja obaviti potrebne zadatke na poslu.

3. MS Access ⋆PROFESSIONAL⋆

Ako bi softverski paket Microsoft Office posmatrali kao sportski tim, onda bi u tom timu Access bio najbolji igrač. Ovaj program ima izuzetne mogućnosti i može se odlično iskoristiti u svakom poslovnom okruženju. Access je složeniji program u odnosu na prethodno naučene i biće potrebno da uložite više truda da bi ga uspješno savladali. Svi oni koji su dobro naučili Excel su potencijalno uspješni korisnici Access-a. Međutim, nema razloga za neodlučnost i gubitak samopouzdanja jer će vas upornost i rad svakako dovesti do cilja.

Šta konkretno možete napraviti pomoću Access-a?

Odgovor: Svaku poslovnu bazu podataka bez obzira na djelatnost firme (trgovina, proizvodnja, usluge), programe za finansijsko i robno knjigovodstvo, baze podataka za internet aplikacije, itd.

Ako se još niste odlučili, možda će Vam značiti činjenica da su korisnici Access-a veoma cijenjeni na tržištu rada od strane svakog poslodavca.