OBUKE I SEMINARI

Svi smo svjesni činjenice da je naša radna okolina zahtjevna, dinamična, izazovna i da su nam potrebne vještine koje nam mogu pomoći da budemo produktivniji. Kada to nismo, vrlo je vjerovatno da ćemo biti zamijenjeni i nezaposleni. Razvijanje poslovnih i ličnih vještina je osnova za razvijanje firme i tima u kojem radite. Sigurno je to da ne želite biti teret koji treba nositi već oni koji će biti zaslužni za rezultate, a tada su najvjerovatnije nagrade i napredovanja. Razumjeti organizaciju, stranke, kupce, ciljeve, prioritete, odgovornosti, probleme i komunikaciju nije lako, a ako ste već napredovali to ne znači da se trebate prestati razvijati. Bez obzira na naše sposobnosti svi mi se trebamo razvijati i usavršavati jer to rade oni koji napreduju, a ostali nalaze razloge zbog kojih nisu uspjeli. Ne trebamo dozvoliti da smo samo prisutni na radnom mjestu. Svako od nas može učiniti nešto značajno i vrijedno.

Kako to možete vi?

Naučite sposobnosti zbog kojih ćete uvijek biti traženi i vrijedni!

Oxford edukativni centar priprema kurseve poslovnih vještina, kao što su:

Poslovni razvoj zaposlenih Vođenje zaposlenih Stvaranje tima i timski rad Prodaja i komunikacija sa strankama i kupcima Trgovački putnik u prodaji.