NJEMAČKI JEZIK

Kursevi njemačkog jezika

Potreba za poznavanjem njemačkog jezika je sve veća iz dana u dan, zbog toga smo u Oxford edukativnom centru odlučili da Vam izađemo u susret i da Vam pomognemo da ga savladate na najbrži i najlakši mogući način.

Časovi njemačkog jezika su dinamični, interaktivni i zanimljivi, uz primarni cilj da se njemački jezik progovori što prije.

U procesu kreiranja nastavnih programa uzeli smo u obzir potrebe naših polaznika, te smo zbog toga akcenat stavili na sto brže razvijanje sposobnosti i vještina za komunikaciju. Ipak da bi nastava njemačkog jezika bila potpuna uporedo se radi na razvijanju i ostalih jezičkih kompetencija: čitanja, pisanja i razumijevanja.

Gramatika nemačkog jezika se usvaja kroz posebno osmišljen metod, koji je lak i razumljiv. Mnogo vježbe, kao i upotreba različitih audio i video materijala u nastavi, siguran su put ka uspješnom i brzom napretku u učenju njemačkog jezika.

Prilikom upisa imate priliku da pristupute besplatnom ulaznom testu kako bismo što preciznije mogli da odredimo Vaš trenutni nivo znanja, te da Vas na osnovu toga možemo svrstati u odgovarajuću grupu.

 

ORGANIZACIJA NASTAVE

REDOVNI KURSEVI

U Oxford edukativnom centru, kursevi su dvosemestralni. Jedan semestar traje četiri mjeseca a nastava se izvodi dva puta sedmično u trajanju od sat vremena.

Po završetku jednog stepena obuke polaznici polažu završni ispit i dobijaju diplome koje nose oznaku za nivo koji su položili prema CEFRL jezičkom okviru.

Težište rada je na konverzaciji, a radi se na temama i vokabularu koji ćete vrlo brzo moći da iskoristite ako se nađete u različitim  situacijama gdje se traži poznavanje engleskog jezika.

 

INDIVIDUALNI ČASOVI

Individualni časovi su koncipirani prema konkretnim potrebama naših polaznika. Intezitet izvođenja nastave zavisi od specifičnih potreba polaznika.

Individualnu nastavu stranih jezika izvode diplomirani profesori stranih jezika koji Vam uz savremene nastavne metode, literaturu i audio materijale pružaju visokokvalitetnu nastavu. Odlikuje ih velika motivacija, kreativnost i predanost svom pozivu.

 

VRSTE OBUKA

SPECIJALISTIČKI KURSEVI

Oxford edukativni centar, pored redovnih kurseva, nudi i obuku iz specijalističkih kurseva kao što su kursevi za medicinare, pravnike, ekonomiste, ugostitelje itd. Ovakva nastava se odvija u okviru standardnog modela nastave s tim da su programi i materijali posebno prilagođeni profesionalnoj orijentaciji polaznika.

 

TAILOR – MADE KURSEVI

Oxford edukativni centar vrši i obuku posebno kreiranih kurseva za Vas, takozvanih TAILOR-MADE kurseva. Ovi kursevi su skrojeni po mjeri za konkretne potrebe Vaše profesije. Vrši se detaljno skeniranje potreba svakog zaposlenog u Vašoj firmi i u skladu sa tim se izrađuje poseban nastavni plan i program. Polaznici nastavu prate uz određeni udžbenik ali profesori se ne ograničavaju na korišćenje jednog udžbenika, već se materijali kombinuju u zavisnosti od Vaših potreba i takve materijale dobijate na svakom času.

 

TERMINI

Termini održavanja nastave su izbor naših polaznika. Pretežno su to večernji termini ali nastava se organizuje i u popodnevnim odnosno jutarnjim terminima. Ako imate želju za nekim posebnim terminom rado ćemo Vam izaći u susret ukoliko je to moguće.

 

MALE GRUPE POLAZNIKA

U Oxford EC osnovni cilj je kvalitet rada. U skladu sa tim naše grupe su organizovane sa malim brojem polaznika.

Jedna grupa broji do deset polaznika.

Prednosti malih grupa

Mali broj polaznika u grupi garantuje kvalitetan rad, profesor posvećuje dovoljno pažnje svakom od polaznika. Nastava je unaprijeđena kroz primjenu savremenih metoda interaktivne nastave i mnoštva tehnoloških nastavnih sredstava.

Interaktivna nastava u malim grupama

Metoda interaktivne nastave ima za zadatak da prenese aktivnost sa predavača na učenika, da pomogne polaznicima da zajedno uče i istražuju.

U velikim grupama teže je ostvariti dobru interakciju jer polaznik rijetko dolazi u priliku da se iskaže dok je u manjoj grupi daleko lakše ostvariti saradnju i dobiti podršku članova grupe. Takođe, predavač ima dovoljno vremena da sa polaznicima prijeđe i sve dodatne nastavne materijale koji se koriste u nastavi (nastavni listići, lektire, audio i video materijali, razne opisne kartice sa slikama ili pričama i dr.).

Povećana motivacija polaznika

Prednosti rada u malim grupama polaznika su razne, od povoljne emocionalne klime na času i višeg nivoa motivacije preko razvijanja saradnje među polaznicima do toga da se polaznici uče i zajedničkom radu, modernoj komunikaciji i kako da sami koriste izvore znanja.

 

PROGRAM

U Oxford edukativnom centru nastava se izvodi prema udžbenicima vodećeg svjetskog izdavača udžbenika za učenje njemačkog jezika:

Max Hueber Verlag – Hueber je izdavačka kuća osnovana 1921. godine i prva koja je razvila materijale za učenje njemačkog jezika za one kojima njemački nije maternji jezik. Danas je najveći svjetski izdavač udžbenika za učenje njemačkog jezika.

 

MEĐUNARODNI CERTIFIKAT

U Oxford edukativnom centru možete se prijaviti za pripremnu nastavu za polaganje međunarodno priznatih certifikata ÖSD i ZD.