Koliko je vremena potrebno da se zaboravi naučeni jezik ako se ne koristi redovno

Koliko je vremena potrebno da se zaboravi naučeni jezik ako se ne koristi redovno

Gubljenje znanaj     U svijetu koji se stalno i sve više povezuje, učenje novog jezika postalo je vrijedna vještina. Bilo da se radi o putovanjima, mogućnostima za karijeru ili ličnom usavršavanju, mnogi od nas ulažu vrijeme i trud u usvajanje drugog (ili trećeg) jezika.

     Ali šta se dešava kada to teško stečeno znanje starnog jezika ne koristimo redovno? Koliko je vremena potrebno da se naše jezičke vještine pogoršaju?

U ovom članku ćemo se pozabaviti zadržavanjem znanja jezika i istražiti strategije za sprječavanje gubitka jezika.

Krivulja zaborava

     Proces zaboravljanja naučenog jezika prati obrazac poznat kao “kriva zaboravljanja“, koji je prvi formulisao njemački psiholog Hermann Ebbinghaus. Prema ovoj krivulji, novostečene informacije, uključujući jezik, s vremenom počinju nestajati iz pamćenja ako se ne pojačaju kroz praksu.

     Stopa zaboravljanja jezika razlikuje se od osobe do osobe i zavisi od nekoliko faktora, uključujući nivo znanja jezika pojedinca, složenost jezika i učestalost upotrebe. Međutim, opšte pravilo je da ako ne koristite jezik redovno, možete ga početi zaboravljati u roku od nekoliko mjeseci.

Uticaj stručnosti

     Jedan od ključnih faktora u zadržavanju jezika je dostignuti nivo znanja. Oni koji su postigli viši nivo tečnog znanja često su sposobniji da zadrže svoje jezičke vještine na duži period, čak i ako jezik koriste rjeđe. S druge strane, početnici ili oni s osnovnim jezičnim vještinama mogu doživjeti brže pogoršanje.

Učestalost upotrebe

     Učestalost upotrebe jezika igra značajnu ulogu u održavanju znanja. Redovno korištenje jezika, na primjer u svakodnevnom razgovoru ili poslu, pomaže u jačanju vokabulara, gramatike i izgovora. Suprotno tome, ako rijetko vežbate naučeni jezik, veća je vjerovatnoća da ćete ga ranije zaboraviti.

Strategije za sprečavanje gubitka znanja jezika

aplikacije za učenje jezika     Sada kada razumijemo faktore koji doprinose gubitku znanja jezika, istražimo strategije za njegovo sprječavanje:

Redovna vježba: Najefikasniji način da zadržite jezik je da ga redovno koristite. Uključite se u razgovore, gledajte filmove ili čitajte knjige na tom jeziku kako biste održali svoje vještine.

Aplikacije za učenje jezika: Koristite aplikacije za učenje jezika kao što su Duolingo, Rosetta Stone ili Babbel da dosljedno vježbate svoje jezične vještine.

AI alati: Alati vještačke inteligencije mogu biti odličan alat za vježbu stranog jezika, posebno pisanja. Uđite u dijalog na bilo koju temu sa ChatGPT-em (uz dodatak Grammarly-a)  i u isto vrijeme naučite nešto novo i unaprijedite strani jezik kroz pisanu komunikaciju. 

Jezički partneri: Pronađite partnere za razmjenu jezika ili se pridružite grupama za upoznavanje jezika kako biste vježbali govor i slušanje u društvenom okruženju.

Flash kartice i Anki: Kreirajte flash kartice ili koristite softver za razmaknuto ponavljanje kao što je Anki da biste redovno pregledavali vokabular.

Postavite jezičke ciljeve: Postavite ciljeve učenja jezika kako biste ostali motivirani i pratili svoj napredak.

Dakle,

    U zaključku, brzina po kojoj zaboravljate naučeni jezik zavisi od faktora kao što su znanje i učestalost upotrebe. Međutim, uz redovnu vježbu i prave strategije, možete spriječiti gubitak jezika i održati svoje jezičke sposobnosti i unaprijediti ih. Dakle, obrišite prašinu sa knjiga instalirajte korisnu aplikaciju ili dve i počnite da vježbate. Vaše jezičke vještine su vrijedne očuvanja.

Share this post