Prednosti učenja jezika na kursu

prednosti-učenja-na-kusru

Prednosti učenja jezika na kursu

Želiš da se upišeš na kurs stranog jezika ali nisi siguran/na da li je to pravi način učenja za tebe?

Donosimo ti 5 super prednosti učenja jezika na kursu.

  1. Male grupe

Mala grupa (3-12 polaznika) je idealna za rad i usvajanje novih znanja, naročito kada je u pitanju učenje stranog jezika. Predavač je siguran i motivisan za rad budući da može da uskladi potrebe/ciljeve svakog člana grupe pojedinačno sa potrebama/ciljevima grupe kao cjeline. Lako prati rad svakog pojedinca u grupi, prilagođava tempo rada, nastavne teme i metode, pri čemu se nastavni proces odvija glatko i efikasno. S druge strane, budući da osjeća da mu je nastavnik posvećen, te da pripada grupi čiji članovi imaju isti cilj, polaznik je takođe motivisan za rad i lako usvaja nova znanja.

  1. Veća izloženost ciljnom jeziku

Izučavanje jezika na kursu je sadržajno, jezgrovito i djelotvorno. Lingvisti su jednoglasni u tome da je izloženost jedan od najvažnijih faktora, ako ne i najvažniji, u procesu usvajanja jezika. Izložen pisanim, audio i video sadržajima ciljnog jezika, polaznik dobija adekvatan “input” (gledanje filmova, serija, prezentacija ili reklama, slušanje pjesama, čitanje novina, časopisa ili knjiga, …), koji bez problema reprodukuje, procesuira i konačno usvaja.

  1. Bolja interakcija

Interaktivna nastava – nastava u kojoj se primijenjuju metodi interaktivnog učenja: timski rad, metod učimo zajedno, metod grupnog projekta, kolaborativno učenje i svi drugi interaktivni metodi koji podržavaju koedukaciju i socijalnu interakciju u procesu učenja – je ideal kome težimo duži vremenski period.

Budući da interakcija podrazumijeva komunikaciju svih članova grupe, jasno je zašto ovaj oblik nastave ne može da se ostvari u većim grupama (+12 polaznika) ili u tradicionalnoj nastavi. Iz istog razloga ostvariv je u maloj grupi koja lako formira aktivnu okolinu za rad u kojoj polaznici preuzimaju brigu za vlastito učenje.

  1. Pravovremena povratna informacija

Na putu ka usvajanju novih znanja greške su neminovne, a dobri predavači će reći čak i poželjne. Naravno, razlikujemo greške koje predstavljaju pogrešno naučeno i greške koje, pokazujući na kom nivou učenja se polaznik nalazi, predstavljaju smjernice za predavača i polaznika. Ovdje ključnu ulogu igra pravovremena povratna informacija. Omogućen da prati svakog polaznika pojedinačno, predavač brzo reaguje na smjernice, blagovremeno ih ispravlja i omogućava polazniku nesmetno kretanja na putu ka usvajanju ciljnog jezika.

  1. Upotreba jezika

Razumijevanje jezika se uči čitanjem tekstova na ciljnom jeziku; slušanje se uči slušanjem izvornog govornika; pisanje se uči pisanjem; govor se uči govorom. Radeći u maloj grupi, u aktivnoj okolini za učenje, u interakciji sa svim članovima grupe, polaznik na svakom času vježba sve četiri jezičke vještine, upotrebljava znanja koja stiče, brzo i lako ih usvaja, te postaje kompletan i aktivan govornik ciljnog jezika.

Autor teksta: Ivana Aleksić, master filolog – anglista

Share this post