Šta je prompt engeneering, zanimanje koje plaća do $230.000 godišnje i zašto je engleski ključna vještina za uspjeh

Šta je prompt engeneering, zanimanje koje plaća do $230.000 godišnje i zašto je engleski ključna vještina za uspjeh

Engleski jezik i vještačka inteligencija, AI, Chat GPT   Vjerujem da ste, ako imalo pratite novosti u tehnologiji, čuli za AI tj. vještačku inteligenciju, ChatGPT, i današnju temu prompt engineering. Od toga da će vam uzeti posao do toga da vam mogu biti izuzetno korisni alati za unaprijediti ili započeti jednu novu odlično plaćenu karijeru. Trenutno se mogu naći oglasi gdje je godišnja plata prompt inženjera do $230.000.

Ono što je vrlo bitno istaknuti, da vas ne uplaši naziv zanimanja, za ovog inženjera nije potrebno imati visoke škole i tuce diploma inženjera. Potrebno je odlično vladati jezikom, jako poželjno engleskim. 

Pa, da krenemo od početka.

Umjetna inteligencija (AI)

Umjetna inteligencija (AI) pojavila se kao promjena igre i pravila u modernom svijetu. To je promjena koje se brzo dešava i transformisaće ne samo karijere i kompanije, nego će iz temelja transformisati različite industrije. Sistemi veštačke inteligencije će postati prisutni u našem svakodnevnom životu i zahtjevaće veliki broj kvalifikovanih stručnjaka da kreiraju i održavaju te sisteme. Jedna kritična vještina za AI profesionalce je poznavanje engleskog jezika. U ovom članku ćemo objasniti važnost učenja engleskog jezika za AI profesije, s posebnim fokusom na prompt engeneering.

Prompt engeneering

   Prompt engeneering je ključni aspekt razvoja AI. Ukratko, prompt engeneering je pojam vezan za umjetnu inteligenciju (AI), tačnije označava obradu prirodnog jezika (NLP – natural Language Processing) i uključuje kreiranje upita ili naredbi koji pokreću AI sisteme za obavljanje određenih zadataka. Proces kreiranja upita uključuje pisanje teksta, a ovaj tekst mora biti jasan i koncizan kako bi se osiguralo da ga AI sistem tačno interpretira.

Ukratko rečeno, “obični” jezik kojim svakodnevno komuniciramo će biti ključni alat za komunikaciju sa mašinama, kompjuterima, aplikacijama. Neće biti potrebni programi, aplikacije, programerski jezici i sl. Biće dovoljno da AI alatu kažete šta želite. Što preciznije i kvalitetnije objasnite to će rezultat biti kvalitetniji.

Trenutno su najpopularniji alati koji govorne ili jezine naredbe pretvaraju u tekst (ChatGPT), grafički prikaz tj. sliku (Dall-e, Midjourney, Stable Difusion) i to je samo početak. Već su u razvoju sistemi koji na osnovu naredbe kreiraju videe, sajtove, aplikacije, projekte, analize…

Engleski jezik i AI

   Osim za kvalitetne i precizne formulacije naredbi, jako je bitno da profesionalci AI moraju biti u toku s najnovijim dostignućima i istraživanjima u ovoj oblasti jer je većina istraživačkih radova i sadržaja na temu AI napravljena na engleskom jeziku. Bez znanja engleskog jezika, AI profesionalci mogu imati problema da savršeno razumiju ove informacije, što može biti odlučujuća nijansa u kvalitetu njihovog rada.

Ono što nikako ne treba izgubiti iz vida je da poznavanje engleskog jezika takođe otvara mogućnosti za AI profesionalce da rade na globalnom nivou. Engleski je jezik koji se najviše govori u poslovnom svijetu, a sposobnost efikasne komunikacije na engleskom može pomoći AI profesionalcima da rade s međunarodnim kompanijama i klijentima.

Pored profesionalnih prednosti učenja engleskog jezika za AI profesije, postoje i lične koristi. Učenje novog jezika može poboljšati kognitivne sposobnosti, pamćenje i vještine rješavanja problema. Ove vještine su vrijedne u bilo kojoj profesiji, a posebno u oblasti AI koja se brzo razvija i stalno se razvija.

   Da zaključimo, znanje engleskog jezika je ključno za profesionalce AI. Posebno one koje interesuje prompt engeneering. Omogućava efikasnu komunikaciju i saradnju sa članovima tima i zainteresovanim stranama, olakšava pristup istraživanju i razvoju na terenu i otvara mogućnosti za globalni rad.

P.S. Ovaj članak je rezultat koji je nastao naredbama u AI servisima ChatGPT (tekst) i Dall-e (slika)
Naredba (prompt) za tekst: Napiši mi kratki članak o bitnosti engleskog jezika za zanimanja u AI posebno prompt engeneering-u. Napiši tako da članak motiviše ljude da dalje istražuju temu prompt engeneeringa kao profesija i svoje mogućnosti sa znanjem engleskog jezika.
Naredba za sliku: kreiraj realističnu sliku dodira ljudskog prsta i prsta robota iznad zatvorene knjige u stilu Mikelanđelovog “Stvaranja Adama”.

Share this post