Kako da učenje bude igra – engleski jezik za predškolce

engleski-jezik-za-predskolce

Kako da učenje bude igra – engleski jezik za predškolce

Engleski jezik za predškolce –  kako osmisliti i organizovati kurseve stranog jezika za uzrast djece od 3 do 6 godina.

Engleski jezik za predškolce, korisni i zabavni kursevi koji iako pružaju predavaču veliko zadovoljstvo u radu ipak predstavljaju svojevrsni izazov, budući da rad sa djecom tog uzrasta zahtijeva posebnu pripremu.

Naš predavač engleskog jezika, Ivana Aleksić, pripremila je odličan vodič za sve predavače koji se bave učenjem djece predškolckog uzrasta.

Kako da učenje bude igra, a igra učenje kad podučavate strani jezik u grupi djece uzrasta 3 do 6 godina

1. Ukoliko istinski ne volite djecu, odustanite

Ukoliko istinski ne volite djecu, ukoliko ne vjerujete da su sva djeca dobra i da svako dijete može da savlada gradivo koje predajete, odustanite. Djeca osjećaju predavača i veoma lako preuzimaju njegovu energiju. Više nego u bilo kojoj drugoj profesiji, ovdje je potrebno da volite svoj poziv, da volite učenje, da volite djecu i vjerujete u njihove potencijale.

2. Organizujte prostor

Organizujte prostor tako da u svakom trenutku vidite svako dijete i svakom možete da priđete. Djecu grupišite tako da samom pozicijom i udaljenosti vašeg tijela osjećaju da su jednako važna. U radu sa djecom ovog uzrasta veoma je važno da predavač i tijelom i pokretom i izrazom lica učestvuje u procesu učenja i podstiče ga. On je uvijek tu da nadgleda, pomaže, animira.

3. Osmislite strategiju

Kao svaki dobar oblik pisane ili usmene forme, vaš čas mora da ima jasnu strukturu: uvod, razradu i zaključak. Okvir tih faza je uvijek isti, dok sadržinu prilagođavate nastavnoj jedinici časa. Na ovaj način, postižete rutinu koja je za ovaj uzrast izuzetno važna, jer budi osjećaj sigurnosti, nečeg lakog i poznatog. Uz ovakvu strukturu, djeca često sama prelaze iz jedne faze časa u drugu, pri čemu čas teče glatko, kao da ga sama djeca vode.

4. Ne očekujte disciplinu tradicinalne nastave

Tačno je da je u pitanju nastavni čas, te da je vaš zadatak da obezbijedite uslove u kojima svi polaznici mogu da usvoje predviđeno gradivo, ali ne zaboravite da su pred vama djeca kojima je potreban pokret, igra i komunikacija. Promućuran nastavnik nikada neće pokušati da suzbije ovu potrebu, već će je u pripremi časa predvidjeti i iskoristiti kao nastavni metod. Ovom tačkom se opet postiže efekat časa koji teče glatko i prirodno, kao sama igra.

5. Priprema je ključ

Za nastavni čas od 45 minuta, potrebno je da odvojite najmanje sat i po vremena za pripremu. Univerzalna istina i nepobitna činjenica je da je dobar čas dobro pripremljen čas. Čak i kada djeluje kao improvizacija, iza dobrog časa uvijek stoji dobra priprema. Ukoliko dobro osmislite čas, pripremite neophodan materijal, te uzmete u obzir sve gore navedeno, vaš čas će se odvijati nezavisno od vas, a djeca neće imati osjećaj da im se nešto nameće ili da nešto moraju da urade, već da rade upravo ono što i sami žele.

Zašto djeca vole da uče u Oxfordu pogledajte u videu:

Autor teksta: Ivana Aleksić, master filolog – anglista

Share this post