ONLINE učenje stranih jezika – 5 prednosti

ONLINE učenje stranih jezika – 5 prednosti

Online učenje stranih jezika je način učenja koji je u svijetu veoma popularan a i kod nas sve više ljudi uviđa prednost učenja stranog jezika iz udobnosti svoga doma.

Šta je učenje na daljinu ili online učenje stranih jezika?

Postoji više definicija koje odgovaraju na ovo pitanje, a ono kako bismo mi to formulisali jeste da je učenje na daljinu savremeni način učenja i usvajanja novih znanja, uopšte obrazovanja, zasnovan na materijalima, instrukcijama i uputstvima koje nastavnik pruža učenicima primjenom različitih informacionih tehnologija. Budući da živimo u eri informacionih tehnologija, mogućnosti koje ovakav vid učenja pruža su beskrajne, a mi ćemo izdvojiti one koje smatramo najvažnijim. Zanemarićemo praktične prednosti i fokusiraćemo se na one koje potiču motivaciju, bez koje nam ni sve praktične prednosti ovog svijeta ne bi pomogle, a sa kojom nas ni najveće prepreke ne bi zaustavile na putu znanja.

Online učiti možete i u paru

Prednosti učenja na daljinu

 1.  Sami birate mjesto na kome ćete učiti.

  Možete učiti iz udobnosti svoga doma a možete i za svaki čas odabrati drugo mjesto. Za rad vam je potreban laptop ili mobilni telefon i internet veza a sve ostalo je naša briga.

  Mnogi ljudi lakše usvajaju nova znanja ukoliko im je prostor u kome uče poznat i prilagođen njihovim potrebama, baš kao što je dom.

 2. Birate vrijeme za učenje.

  Vrijeme koje je prilagođeno samo vama je jako bitan faktor za učenje. Nekada posao diktira vrijeme za učenje a nekada vaš lični bioritam. Neko više voli učenje ujutro a nekom opet više odgovara da uči u večernjim satima. Ni to nije problem ukoliko je riječ o online učenju u kome je vrijeme samo stvar dogovora između polaznika i predavača.

 3.  Napredujete tempom koji vama odgovara.

  Učenici usvajaju znanja vlastitim tempom, prelaze ga na način koji njima odgovara. Na ovaj način, ohrabreni su da rade čak i kada naiđu na prepreku, jer imaju mogućnost da uspore, ponove, zatraže nove resurse koji će im pomoći da adekvatno savladaju gradivo.

  4. Birate način na koji ćete učiti.

  Budući da nastavnik ne mora vremenski da se ograniči, ima slobodu da na istu nastavnu jedinicu pripremi mnoštvo različitih sadržaja, a na učenicima je da odaberu i koriste one koji njima najviše odgovaraju. Sadržaj postaje raznovrstan i samim tim inspirativan, a nastava individualizovana do nivoa gdje se poštuju potrebe svih učenika.

  5. Povratnu informaciju od predavača dobićete jako brzo.

  Povratna informacija, a usaglasićemo se da je ona ključna za svaku vrstu učenja, je uvijek dostupna. Učenik ne mora da čeka naredni čas da postavi željeno pitanje i dobije odgovarajuću informaciju. Pitanja postavlja odmah, u žaru učenja, i na njih dobija pravovremenu povratnu informaciju.

  Učenik je upućen ne samo na nastavnika, već i na svoje kolege/drugare iz razreda, a ako ćemo vjerovati vrhunskim stručnjacima iz oblasti edukacije i obrazovanja uz pravi i pravovremeni input učenici mogu sve da nauče jedni druge.

Za kraj, ostavljamo vam jedan inspirativan mini dokumentarac kao dokaz da učenje i podučavanje ne poznaju granice, te kao uvod u našu online nastavu: https://www.youtube.com/watch?v=qC_T9ePzANg

Autor teksta: Ivana Aleksić, master filolog – anglista

Share this post