I Wonder kurs – inovativni pristup učenju engleskog jezika

I Wonder kurs – inovativni pristup učenju engleskog jezika

I Wonder kurs – inovativni pristup učenju engleskog jezika za učenike 5. i 6. razreda.

Od ovog proljeća u Oxfordu nudimo učenje stranog jezika koje spaja kreativost, teme iz raznih oblasti i engleski jezik. Ovaj super zabavan kurs se zasniva na svjetski poznatom CLIL pristupu.

Šta je CLIL?

CLIL pristupcontent and language integrated learning – integrisano učenje sadržaja i jezika, se zasniva na principu gdje se kombinuje podučavanje nastavnih predmeta i stranog jezika.

Drugim riječima, kroz engleski jezik se podučava i niz tema iz drugih školskih predmeta, na realističan, opipljiv način,kroz praktične aktivnosti.

I Wonder program

I Wonder programi su bazirani na CLIL pristupu podučavanja, te se svaka lekcija fokusira na određenu oblast, odnosno predmet.

Kurs je kreiran tako da podstiče radoznalost i istraživanje, te stimuliše dječiji um.

Fokus je na vještinama 21. vijeka –kritičkom mišljenju, komunikaciji, kolaboraciji (saradnji) i kreativnosti. Te vještine su prepoznate kao ključne vještine za uspjeh na poslu, u školi i životu.

Aktivnosti čiji je cilj razvijanje vještina javnog govora su sastavni dio ovog programa.

Jedan od fokusa ovog kursa je razvijanje društvenih i emocionalnih vještina kroz igranje uloga, ručni (kreativni) rad, igre, pjesmice i priče.

Kome je namijenjen ovaj program?

I Wonder program je namijenjen za djecu od 2. do 9. razreda, za male istraživače koji kroz engleski jezik žele saznati i naučiti o zanimljivostima iz raznih oblasti s kojima se inače susreću.

Mi smo odličili da ovo proljeće nastavu po ovom zabavnom metodu ponudimo učenicima 5. i 6 razreda iz razloga što u tom uzrastu dobijaju dosta novih predmeta u redovnoj nastavi, a ovaj kurs upravo objedinjuje znanje iz raznih oblasti.

Nudeći učenje stranog jezika kroz razne zabavne sadržaje koji su bliski dječijem interesovanju usvajanje gradiva je daleko lakše i zabavnije.

U spektru raznih oblasti koje se obrađuju kroz ovaj program, svako dijete može pronaći svoj predmet interesovanja, a kada djeca uče o nečemu što ih zanima rezultati se mnogo brže postižu.

Kako izgleda jedan čas?

Program I Wonder je baziran na sljedećim segmentima:

Craftwork – ručni (krativni) rad je sastavni dio svake lekcije gdje se razvija kreativnost kroz aktivnosti bazirane na naučenom gradivu.

Projekti na kraju svake lekcije, osim što su zabavni za djecu, služe da se objedini i ponovi sve ono što se učilo u prethodnoj lekciji.

Wonder Tales (Čudesne priče) imaju svrhu da djecu edukuju o ljudskim vrijednostima.

A World of Wonder (Svijet čuda) podučava različitostima i drugim kulturama.

 

Koliko traje I Wonder kurs?

I Wonder je dvosemestralan kurs gdje jedan semestar traje 15 sedmica, a časovi se održavaju dva puta sedmično po sat vremena.

Koja je cijena kursa?

Semestar je moguće platiti u 4 rate po 70KM.

Kada kurs počinje?

Početak kursa je 2. mart.

Koji su termini kursa?

Utorak i četvrtak od 18.30 do 19.30h.

Mjesto održavanja?

CLIL kurs se održava na adresi Nikole Pašića 4.

Ukoliko želite da prijavite dijete na I Wonder kurs možete nas kontaktirati na:

065/333-335

051/224-224

Oxford edukativni centar, vaš savršen partner u obrazovanju.

Share this post