Muzika i razvoj jezika

Muzika i razvoj jezika

Pozivamo vas na besplatno predavanje Muzika i razvoj jezika koje će biti održano u Oxford edukativnom centra 27.09. sa početkom u 18h.

U kakvoj su vezi učenje muzike, govora i fine motorike, šta je važno da znate o govoru kao roditelj, kada je pravo vreme za učenje stranog jezika i mnogo sličnih nedoumica vezanih za razvoj jezika biće tema predavanja koje će održati Marijana Milošević Simić.

Predavanje vodi Marijana Milošević Simić, muzički pedagog, autor Muzičke radionice za bebe Bim Bam i autor knjige ,,Više od muzičke igre”. Ona je autor više akreditovanih seminara u Srbiji i Crnoj Gori, među kojima je i NTC i rana muzička stimulacija.

Koliko je muzika važna za razvoj jezika i koliko je usvajanje ritma bitno za razvoj mnogih funkcija.

Pedagozi i neuronaučnici širom svijeta slažu se u sve češće iskazanom stavu da je najvažniji period razvoja djece od rođenja do četvrte godine, jer se tada stvara baza za sva dalja učenja djeteta. Ako se zna da je njihov razvoj najintenzivniji do druge godine, jasno je da mnogi zakasne sa pravim pristupom, ne zato što su to htjeli, već zato što nisu znali šta je to što će im omogućiti najbolji način za korištenje punih potencijala djeteta.

S druge strane, djeca od najranijeg uzrasta pokazuju svoju naklonost ka muzici i to vješto pokazuju i stavljaju nam do znanja da im je to prirodna potreba. Takođe, muzika ima tu moć da podstiče razvoj inteligencije, motorike, memorije, kreativnosti, socijalizacije i izražavanja.

Marijana Milošević Simić se još od srednjoškolskih dana bavi pedagogijom i naučila je jednu od najvažnijih lekcija pedagogoje: da se najvrednija učenja dobijaju kroz rad sa djecom.

Kao diplomirani muzički pedagog, danas radi na stručnom usavršavanju zaposlenih u obrazovanju, kroz seminare Multimedijalne muzičke radionice, akreditovane od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pri Ministarstvu prosvete Republike Srbije i Zavoda za školstvo Crne Gore.

Obuke kroz četiri akreditovana seminara iz oblasti muzike i savremenih metoda muzičkog obrazovanja, tokom 8 godina rada, do sada je prošlo više stotina vaspitača, učitelja, nastavnika i profesora širom Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

Lična interesovanja Marijane Milošević u oblasti neuromuzikologije i načina kako poboljšati funkcije mozga upotrebom muzike, doveli su je i do proučavanja samih neuro–lingvističkih programa, te do diplome NLP Master, akreditovane od strane IANLP, ABNLP i INHNLP asocijacije.

Kao NLP master, Marijana je osmislila program Akademije za roditelje, gdje su sublimirana znanja, ne samo iz oblasti komunikacijskih vještina, motivacije i postavljanja ciljeva već i mnoga druga, kako naučna, tako i iskustvena.

Djeca ne poznaju granice.

Na nama je koliko ćemo biti strpljivi i maštoviti i na koji ćemo im način predstaviti svijet koji nas okružuje. Mi ne možemo zamisliti bolji način od igre. Srećni smo što nam dolazi Marijana sa sjajnom knjigom i odličnim tehnikama i metodama koje mogu poslužiti svim pedagozima, učiteljima, nastavnicima i vaspitačima da kvalitetom poboljšaju svoju nastavu, a roditeljima da ispune zanimljivo vrijeme provedeno sa djecom.

Vidimo se u prostorijama Oxford edukativnog centra!

Dobrodošli su svi koji kroz igru žele da uče i vaspitavaju djecu!

Prijavite se na 065/333-335 

Share this post