NTC radionice – novi ciklus radionica od ove jeseni!

NTC radionice – novi ciklus radionica od ove jeseni!

Razvoj logike, sprječavanje poremećaja pažnje, motivacija i samomotivacija, brzina zaključivanja, samo su neki od ciljeva programa koji čini NTC radionice.

Oxford edukativni centar realizuje NTC radionice u Banja Luci, Prnjavoru, Prijedoru i Gradišci.

NTC radionice su osmišljenje od strane autora programa „NTC sistema učenja”. Autor je dr Ranko Rajović, član komiteta svjetske Mense za darovitu djecu i saradnik UNICEF-a za rano obrazovanje. Koautor programa je Uroš Petrović, književnik i autor 12 knjiga iz područja književnosti za djecu i mlade.

Šta su NTC radionice?

NTC radionice su specijalno osmišljen koncept učenja namjenjen za djecu uzrasta od 4 do 12 godina.

Sprovode se u u toku cijele godine, a organizovane su u dva ciklusa koje čini 16 radionica.

Radionice se realizuju jednom sedmično u trajanju od sat i po za stariju djecu i sat vremena za četverogodišnjake.
Radionice sprovode sertifikovani predavači (učitelji, vaspitači, stručni saradnici).

NTC radionice su odlična priprema za školu i velika pomoć prilikom učenja.

Tokom ciklusa je zamišljeno da jedna od radionica bude sa nekim od članova NTC stručnog tima, koji čine autori programa sa saradnicima koji su doprinjeli razvoju programa. Na ovu radionicu će biti pozvani i roditelji, kako bi se što bolje upoznali sa programom i naučili kako sa djecom da primjenjuju program. Ova radionica najčešće bude van termina redovnih radionica.

Kolika je članarina?

Mjesečna članarina je 48 KM. U toku ciklusa za rad koristimo NTC radnu svesku čija je cijena 10 KM i nju je potrebno platiti na početku ciklusa.
Na cijenu članarine odobravamo i popust od 10% ukoliko na radionice ide dvoje djece iz iste porodice, 30% na treću uplatu ukoliko na radionicu ide i treće djete, a za prvo dvoje po 10% popusta, ukoliko ide i četvero djete iz iste porodice ono ima 50% popusta, treće 30% a prvo dvoje po 10%.
Svaki nivo je različit i prilagođen uzrastu, pa Vaše dijete može da pohađa više ciklusa godišnje.

 

Kako izgleda NTC čas?

Primjenom metoda NTC-a, djeca dolaze do saznanja u raznim oblastima uz pomoć asocijacija, ilustracija, klasifikacija, uočavanjem i povezivanjem zaključaka uz međusobnu motivaciju i drugarsko podsticanje i navijanje.

Na radionicama koristimo sličice, kartice, igre koje razvijaju funkcionalna znanja (asocijacije, igre memorije i sl). Podstičemo eksperimentisanje i smišljanje novih klasifikacija, koristimo se serijacijom koja nas dovodi do trajnih saznanja, te nam omogućava da naučeno i kasnije primjenimo u daljem školovanju, ali i svim drugim životnim izazovima.

Ovako osmišljeni zadaci utiču na razvoj kreativnog mišljenja kod djece.

Kada dijete dođe kod nas, ono se smije, igra, može da ustane, da priča, da predlaže svoje ideje, čak ako su potpuno nelogične ili netačne.

Ohrabrujemo međusobno slušanje i uvažavanje, povezivanje i slobodno iznošenje novih ideja.

Naučimo djecu tehnike učenja koje će moći da koriste u kasnijem školovanju, ali i u svim izazovima koje život donosi.

Uzrast na radionicama

Bijela grupa – uzrast od 4 do 5 godina
Žuta grupa – uzrast od 5 do 6 godina
Naranžasta grupa – djeca koja pohađaju prvi razred
Plava grupa – II i III razred
Zelena grupa – IV I V razred
NTC science grupa – VI I VII razred

NTC Science grupa

Na radionicama NTC Science grupe akcenat će biti na gradivu iz fizike i hemije uz primjenu NTC tehnika učenja. Nekadašnja C grupa (VI, VII razred) dobija novi naziv, ali i nove naučno popularne igre u svom sadržaju. Djeca će imati priliku da isprobaju nove naučno-društvene igre osmišljene od strane NTC stručnog tima kao što su „Hemikado“, „Fizikado“, „Ugljovodonicni ples“ i sl.

Autori NTC Science-a su i autori naučno-popularnog romana: „Branko i Stanko – U svetu atoma“. Razvoj ovog vida programa razvijan je u saradnji s master inženjerima tehnologije Tehnološkog fakulteta Novi Sad.

Ciljevi NTC radionica su:

  •  podizanje nivoa intelektualnih sposobnosti svih učenika koji učestvuju u programu
  •  sprečavanje poremećaja pažnje i koncentracije u školskom periodu
  •  razvijanje koordinacije pokreta i motorike
  • razvijanje brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja (funkcionalno znanje)
  • pravovremeno uočavanje darovitih učenika i podsticanje razvoja njihovih sposobnosti.

NTC radionice imaju za cilj da razviju funkcionalno znanje i logičko mišljenje kod djece. Polazimo od toga da svako dijete u sebi ima urođene potencijale koje nastojimo prepoznati a zatim ih razviti do njihovog maksimuma.

Zašto je važno razviti FUNKCIONALNO ZNANJE kod djece?

Zamislite sljedeću situaciju: djeca koja još nisu pošla u školu, znaju da nabroje sve planete Sunčevog sistema, znaju da ispričaju šta to izlazi iz vulkana, objasne zašto je negdje dan, a negdje noć, i u isto vrijeme veoma dobro barataju asocijacijama.
Takve situacije se dešavaju, a ako se pitate gdje – e, pa u našoj zemlji i to baš na našim radionicama.

NTC sistem učenja je naučno zasnovan sistem koji je prihvaćen i primjenjuje se u 17 država Evrope.

Funkcionalno znanje nam omogućava da se snalazimo u novonastalim situacijama, a u modernom vremenu novih profesija i većih izazova, snalažljivost i povezivanje informacija je postalo od presudnog značaja.

Važnost igre u učenju djece!

Otkrićemo vam tajnu NTC učenja, citatom dr Ranka Rajovića, stručnjakom za rani razvoj inteligencije kod djece:

“Roditelji treba da znaju da je dječija igra, kakva je bila prije 20 godina, nezamjenjiva u razvoju djeteta. Djeca su tada bila od jutra do mraka na igralištima, parkovima, šumama, dvorištima. Takva igra je formirala sve što je važno za dijete, tj. pripremala ih je za život.”

Naravno, tajna je u – igri! Zar ovo nije najbolja priprema za životne i radne izazove? Kreativno promišljanje i uspješno rješavanje problema koristeći samo ono čime u datom trenutku raspolažemo.

Djetetu je potrebno približiti svijet tako da ga ono zaista razumije i u tom je suština ovog sistema.

Igra je unutrašnja potreba djeteta, a NTC program je čini ključnim faktorom učenja. Upravo zbog toga djeca obožavaju NTC radionice, jer pored mnogo korisnih i novih stvari koje učimo, odlično se i zabavljamo.

Djetetu je potrebno približiti svijet tako da ga ono zaista razumije i u tom je suština ovog sistema.

Više informacija i prijave na radionice:

Nikole Pašića 4, Banja Luka
Telefon:
051/224-224
065/333-335 (Viber)
Facebook: NTC radionice-Oxfordec
E-mail: ntc.oxford@gmail.com

 

Share this post