UPIS na NTC radionice u toku!

UPIS na NTC radionice u toku!

Ne propustite priliku da upišete svoje dijete na NTC radionice u Banja Luci!

Dragi roditelji, pozivamo vas da upišete svoje dijete na ovaj revolucionaran program koji ima za cilj maksimalan razvoj djetetovih urođenih potencijala.

Šta je NTC sistem učenja?

NTC sistem učenja je specijalizovani program namjenjen kako roditeljima, vaspitačima, nastavnicima, tako i djeci u vrtićima i školama. NTC program je nastao kao rezultat dugogodišnjih istraživanja u oblasti razvoja kreativnog učenja i razmišljanja.

NTC sistem učenja je skraćenica od „Nikola Tesla Centar“ – Odsjek Mense za darovite.

NTC sistem učenja je specijalizovan program nastao iz želje da se podstaknu djeca da u što većoj mjeri razviju svoje biološke potencijale. Preduslov ostvarenja ovog cilja je rana stimulacija djece, odnosno stimulacija razvoja novih veza u mozgu.

Ukoliko dijete uči na ovaj način, brže i bolje usvaja znanje i bolje pamti, ali i razvija specifičan način razmišljanja i zaključivanja, što značajno povećava intelektualne sposobnosti.
Autor programa je dr Ranko Rajović, ljekar specijalista interne medicine koji se niz godina bavio istraživanjima u oblasti neurofiziologije i neuroendokrinologije. Član je komiteta Mensa International za talentovanu djecu i saradnik je UNICEF-a.
Koautor programa je Uroš Petrović, dobitnik Zlatne značke Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije za doprinos kulturi, kao i nekoliko drugih priznanja i nagrada, između ostalih i nagrade Zmajevih dječijih igara 2011. godine za doprinos savremenom izrazu u književnosti za djecu.

Šta su NTC radionice?

NTC radionice su revolucionaran program za razvoj inteligencije kod djece. Osnovni cilj radionica je razvoj kreativnosti i funkcionalnog znanja.

Oxford Edukativni Centar je licencirani NTC centar koji sprovodi NTC radionice u Banjoj Luci.

U protoru potpuno prilagođenom radu sa djecom, uz vođstvo licenciranih članova NTC tima naši polaznici su u prijatnoj atmosferi imaju priliku da kroz igru, spontano usvoje nove tehnike učenja.

Igra kao unutrašnja potreba djeteta je ključni faktor programa.

Radionice se sprovode u toku cijele godine u tri ciklusa od po 12 radionica.

Svaki nivo je različit i prilagođen uzrastu, pa Vaše dijete može da pohađa više ciklusa godišnje.

Radionice su namijenjene za djecu uzrasta od 4 do 12 godina.

Ciljevi NTC radionica:

1. Podizanje nivoa intelektualnih sposobnosti svih učenika koji učestvuju u programu
2. Sprečavanje poremećaja koncentracije i pažnje u školskom periodu,
3. Razvijanje koordinacije pokreta i motorike
4. Razvijanje brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja (funkcionalno znanje)
5. Pravovremeno uočavanje talentovanih učenika i podsticanje razvoja njihovog talenta.
Program se realizuje u tri faze, u malim grupama  uz angažovanje stručnjaka sa certifikatom za NTC sistem učenja.

NTC sistem učenja je naučno zasnovan sistem učenja koji je prihvaćen i primjenjuje se u 17 država Evrope!

Faze programa:

1) Prva faza: stimulacija razvoja sinapsi, vježbe za motoriku, finu motoriku i akomodaciju oka.

U ovoj fazi se radi na razvoju motornih i grafomotornih sposobnosti koje ne samo da pomažu fizički razvoj djece, već i intelektualni razvoj.

2) Druga faza: stimulacija asocijativnog razmišljanja:

– apstrahovanje, vizuelizacija,
– apstraktna klasifikacija i serijacija,
– asocijacije, muzika.

3) Treća faza: Stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja:

– zagonetne priče,
– zagonetna pitanja, konvergentno razmišljanje,
– stimulativna pitanja, divergentno razmišljanje.

NTC program je za veoma kratko vrijeme, zbog svoje primjene i sjajnih rezultata kod djece, postao program broj jedan u većini zemalja Evrope, a i kod nas.

Vježbe su utemeljene na najnovijim dostignućima iz oblasti neurofiziologije učenja i razvoja ljudskog mozga.
Program prevazilazi tradicionalne okvire i obrasce vaspitno-obrazovnog rada, razvija intelektualne sposobnosti svakog djeteta, a posebno stimuliše razvoj talentovane djece.

Neiskorišteni potencijali ljudskog uma i snaga djetinjstva, udruženi sa ovim programom, otvaraju vrata kreativnijem učenju, bržem saznavanju i lakšem otkrivanju i razvijanju sposobnosti.

Samo pravilnom primjenom programa i vaspitači i roditelji mogu mnogo da učine za razvoj bioloških potencijala djeteta. Posvećenost i dosljednost s ljubavlju i strpljenjem nesagledivo su značajni u razvoju djeteta. Ako poštujemo ovaj princip, ne možemo pogriješiti.

Ukoliko dijete uči na ovaj način, brže i bolje usvaja znanje i bolje pamti, ali i razvija specifičan način razmišljanja i zaključivanja, što značajno povećava intelektualne sposobnosti.

Naš cilje je da naučimo djecu nove tehnike učenja koje će da koriste u kasnijem školovanju pa i u svim izazovima koje život donosi.

Posjetite nas, neka se znanje zavrti kroz igru!

Više informacija i prijave na radionice:

Nikole Pašića 4, Banja Luka

051/224-224 
065/333-335 (Viber)

Facebook: NTC – RADIONICE

E-mail: oxfordmarketing85@gmail.com

Share this post