Provjerite da li je vase dijete spremno za polazak u školu

Provjerite da li je vase dijete spremno za polazak u školu

Da li je djete spremno za polazak u školu i šta podrazumjeva priprema djece za polazak u školu, su česta pitanja roditelja budućih prvačića.

Ova pitanja su znatno češća kod roditelja čije dijete puni šesti rođendan nedugo nakon samog polaska u školu.

Česte su i dileme i pitanja tipa: Šta treba da zna dijete prije polaska u školu i da li pripremati dijete za polazak u školu ili mu omogućiti ljeto koje će pamtiti samo po igri, ili je pak moguće spojiti ovo dvoje a da dijete uživa, bude srećno i bezbrižno.

Provjda li je dijete spremno za polazak u školu

Prije odluke da li dijete upisati u školu i prije pripremnih aktivnosti za školu provjerite sljedeće:

  1. Dijete treba pravilno izgovarati sve glasove jer u suprotnom može doći do problema prilikom učenja pisanja.
  2. Dijete treba da ima dobro razvijenu fonetsku analizu i sintezu.

Ovo znači da ukoliko djetetu damo slova K – U – Ć – A da ono treba da zna da je u pitanju riječ KUĆA odnosno da zna da riječ KUĆA može da rasčlani na KU-ĆA.

Ako dijete nema razvijen fonetski sluh velika je vjerovatnoća da će imati problema sa jezičkom analizom i sintezom a ovo opet može dovesti do problema prilikom učenja čitanja i pisanja.

  1. Roditelji treba da procjene da li je dijete GRAFOMOTORIČKI spremno za školu.

Obratite pažnju na samo držanje olovke i pritisak pri držanju olovke.

Dijete bi trebalo da može po modelu da povlači linije i to ravne, kružne i valovite. Trebalo bi da može da precrta oblike: krug, trougao, kvadrat i romb.

  1. Za polazak u školi veoma je važna INTELEKTUALNA spremnost djeteta za školu.

Ona podrazumijeva određen nivo razvijenosti svih psihičkih funkcija koje učestvuju u opažanju vanjskog svijeta (razvijenost percepcije, pamćenja, mišljenja i opšte inteligencije).

“Prelaz iz vrtića ili roditeljskog doma u školu predstavlja preokret u životu djeteta ali i roditelja, tj. za cijelu porodicu. Strahovi koji se javljaju su brojni ali ponajviše roditeljski i lako se prenose na dijete. Kako bi se riješili strahova bitno je da roditelji znaju šta podrazumijeva spremnost djeteta za školu i koji su problemi sa kojima se dijete može susresti ukoliko nije spremno” – ističe Jelena Nezirović, dipolmirani psiholog.

U ovom uzrastu djeca razlikuju boje, oblik predmeta, visinu tonova, te imaju razvijenu percepciju vremena i prostora.

da li je vaše dijete spremno za polazak u školu

 

Dijete bi trebalo da ima razvijenu KONCENTRACIJU. Ovo podrazumijeva da na zadatku može da se zadrži od 15 do 20 minuta, a u igri i do sat vremena.

Takođe je bitno da dijete zna opšte stvari o sebi kao što je adresa stanovanja, da nabroji svoje ukućane, njihova zanimanja kao i svoju dob.

 

 

 

Share this post