Kursevi njemačkog jezika za predškolce

Kursevi njemačkog jezika za predškolce

Kursevi njemačkog jezika za predškolce su jedinstven program učenja stranog jezika koji je osmišljen na način da se cjelokupni nastavni proces izvodi kroz igru, zabavu, ples i kreativne aktivnosti.

Od kud ideja za organizovanjem kurseva njemačkog jezika za ovaj uzrast?

Radeći sa djecom i roditeljima shvatili smo koliko su veliki benefiti kada dijete počne sa učenjem stranog jezika u najranijem periodu ali i koliko takva nastava mora biti drugačija i posebna.

Roditelji su isto tako shvatili koliko je bogatstvo kada djete nauči barem jedan strani jezik u ranom uzrastu i koliko su veliki kapaciteti djece za učenjem u ovom periodu.

Kako bismo odgovorili na sve vaše želje i potrebe  pripremili smo kurseve koji su odlična kombinacija učenja kroz igru i kreativnog rada koji djeca toliko voli.

Cjelokupan nastavni proces se odvija na njemačkom jeziku.

Kako izgledaju kursevi njemačkog jezika za predškolce?

Kursevi njemačkog jezika za predškolce  u potpunosti su prilagođeni djeci tog uzrasta i izvodimo ih po savremenim programima i metodama rada sa djecom.

Radimo u maloj grupi koje veoma podsticajno djeluje na djecu.

Pored toga što se odlično zabavljaju i uče novi jezik ,ovakve grupe veoma dobro djeluju i na razvoj pozitivne slike o sebi kod učesnika programa.

Kroz igru, ples, likovne i druge kreativne radionice djeca se upoznaju sa osnovama njemačkog jezika i usvajaju ga spontano i veoma prirodno.

Znanje koje se stiče na ovaj način je trajno i predstavlja odlične temelje za kasnije učenje bilo kog stranog jezika.

Jedan semestar kursa traje 15 sedmica a časovi se održavaju dva puta sedmično u trajanju od sat vremena.

Kurs se održava u našim prostorijama u ulici Jevrejska 73 koji je u prilagođen djeci tog uzrasta.

Ukoliko razmišljate kada je pravo vrijeme za početak učenja stranog jezika, na sve dileme odgovara tekst na našem sajtu: “Kada početi sa učenjem stranog jezika?”

Kome su namijenjeni kursevi  njemačkog jezika za predškolce?

Kursevi njemačkog jezika za predškolce su namijenjeni za djecu uzrasta od 4 do 7 godina (predškolski uzrast) koja vole kreativno izražavanje, zabavu i ples.

Zašto je značajno da djeca počnu sa učenjem stranog jezika baš u ovom periodu?

Jedan od najvažnijih razloga zašto djeca treba da uče strani jezik je taj što oni u ovom periodu usvajaju akcenat stranog jezika bez poteškoća.

Akcenat je puno teže usvojiti kasnije, pogotovo kod ljudi koji nemaju dovoljno sluha za jezik. Kod djece to ide mnogo lakše i dugotrajno se zadržava.

Oni uče jezik kroz igru i samim tim ga usvajaju na potpuno drugačiji način u odnosu na odrasle. Njihovo učenje je spontano, nenametnuto i samim tim mnogo produktivnije.

Jako je bitno u tom periodu djeci predstaviti učenje kao lako i zabavno jer se tada stvara ljubav prema učenju i usvajanju novih znanja.

Dijete u potpunosti uživa u procesu učenja jer ono uči bez stresa. Njegov jedini cilj je da se izigra i dobije pohvalu ili nagradu. Tek kako odrasta, dijete shvata koliko mu to što je učilo u ranom uzrastu sada znači.

Koja je cijena ovog specijalnog programa za predškolce?

Kurs možete platiti u 4 rate po 55 KM.

Ukoliko smatrate da bi učenje stranog jezika moglo da utiče na maternji jezik djeteta pogledajte odličan prilog u emisiji Prvi korak:

Zainteresovani ste za Kurseve njemačkog jezika za predškolce?

Javite nam se!

Broj telefona:
051 / 224 – 224

065/ 333 – 335

 

Share this post