Oxford Edukativni centar organizuje NTC seminar

Oxford Edukativni centar organizuje NTC seminar

Oxford Edukativni centar je odlučio da u saradnji sa Centrom Nikola Tesla organizuje NTC seminar koji će se održati 6. i 7. februara 2016. godine. Seminar će se održati u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske.

Šta je NTC?

NTC je sistem učenja koji je specijalizovan za edukaciju roditelja, vaspitača i učitelja, koji usvojeno znanje i vještine mogu da primjene u svakodnevnim aktivnostima u radu sa djecom. Ovaj program se sprovodi u 15 država Evrope. U 6 država (Srbija, Slovenija, Crna Gora, Češka, BiH i Hrvatska) je akreditovan, a u 9 država (Makedonija, Italija, Slovačka, Rumunija, Madjarska, Bugarska, Norveška, Švajcarska i Grčka) se sprovodi u okviru saradnje za obrazovnim institucijama.

NTC program je nastao kao rezultat dugogodišnjih istraživanja u oblasti razvoja kreativnog učenja i razmišljanja. U kreiranju programa učestovali su stručnjaci iz različitih država.

O seminaru

Na ovom seminaru će se obrađivati teme o razvoju sposobnosti za učenje i o značaju rane stimulacije za motoričke i kognitivne sposobnosti, a takođe će biti obuhvaćene i praktične aktivnosti tokom kojih učesnici ovladavaju NTC tehnikama.

Predavanje će održati autor programa dr Ranko Rajović zajedno sa svojim stručnim timom saradnika. Dr Rajović je saradnik UNICEF-a za rano obrazovanje, i član je internacionalnog Mensa komiteta za nadarenu djecu.

  • Seminar počinje u subotu 06.02.2016. u 9h.
  • Trajanje seminara je od 9:00h – 13:30h
  • Cijena: Za vaspitače i učitelje €50 oba dana

Za roditelje €25 (mogu prisustvovati samo 06.02.)

Prijave za učešće na seminaru se primaju do četvrtka, 04.02.2016. Sve prijave možete slati putem:

  • E-mail adrese: oxfordmarketing85@gmail.com
  • Facebook stranice: www.facebook.com/oxford.edukativnicentar
  • Telefon: 051/224-224
  • Mobilni: 065/298-711

BROJ MJESTA JE OGRANIČEN!

Share this post