NTC i rana muzička stimulacija

NTC i rana muzička stimulacija

NTC i rana muzička stimulacija

Oxford edukativni centar zajedno sa Marijanom Milošević Simić, organizuje seminar ,,NTC i rana muzička stimulacija”.

Seminar će se održati 10.03. u trajanju od 10 do 17h u prostorijama Panevropskog univerziteta Apeiron.

Na seminaru ćemo govoriti o načinima na koje možemo podstaknuti pravilni dječiji razvoj još od prenatalnog perioda, kroz muziku i igru, onako kako to djeca najviše vole.

Autori seminara su dr Ranko Rajović, autor NTC modela učenja, i Marijana Milošević Simić.

Seminar vodi Marijana Milošević Simić, muzički pedagog, autor Muzičke radionice za bebe Bim Bam i autor knjige ,,Više od muzičke igre”. Ona je autor više akreditovanih seminara u Srbiji i Crnoj Gori, među kojima je i NTC i rana muzička stimulacija.

 

Pedagozi i neuronaučnici širom svijeta slažu se u sve češće iskazanom stavu da je najvažniji period razvoja djece od rođenja do četvrte godine, jer se tada stvara baza za sva dalja učenja djeteta. Ako se zna da je njihov razvoj najintenzivniji do druge godine, jasno je da mnogi zakasne sa pravim pristupom, ne zato što su to htjeli, već zato što nisu znali šta je to što će im omogućiti najbolji način za korištenje punih potencijala djeteta.

S druge strane, djeca od najranijeg uzrasta pokazuju svoju naklonost ka muzici i to vješto pokazuju i stavljaju nam do znanja da im je to prirodna potreba. Takođe, muzika ima tu moć da podstiče razvoj inteligencije, motorike, memorije, kreativnosti, socijalizacije i izražavanja.

Seminar je namijenjen zaposlenima u obrazovanju, svima onima koji koriste muziku u radu sa djecom od rođenja pa sve do punoljetstva. Takođe, seminar je kreiran tako da i roditeljima pruži jasan uvid u dječije mogućnosti i to kako i sami kod kuće mogu da utiču na razvoj intelekta korištenjem preporučenih igara.

Marijana Milošević Simić se još od srednjoškolskih dana bavi pedagogijom i naučila je jednu od najvažnijih lekcija pedagogoje: da se najvrednija učenja dobijaju kroz rad sa djecom.

Kao diplomirani muzički pedagog, danas radi na stručnom usavršavanju zaposlenih u obrazovanju, kroz seminare Multimedijalne muzičke radionice, akreditovane od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pri Ministarstvu prosvete Republike Srbije i Zavoda za školstvo Crne Gore.

Obuke kroz četiri akreditovana seminara iz oblasti muzike i savremenih metoda muzičkog obrazovanja, tokom 8 godina rada, do sada je prošlo više stotina vaspitača, učitelja, nastavnika i profesora širom Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

Lična interesovanja Marijane Milošević u oblasti neuromuzikologije i načina kako poboljšati funkcije mozga upotrebom muzike, doveli su je i do proučavanja samih neuro–lingvističkih programa, te do diplome NLP Master, akreditovane od strane IANLP, ABNLP i INHNLP asocijacije.

Kao NLP master, Marijana je osmislila program Akademije za roditelje, gdje su sublimirana znanja, ne samo iz oblasti komunikacijskih vještina, motivacije i postavljanja ciljeva već i mnoga druga, kako naučna, tako i iskustvena.

Cijena po učesniku je 60 KM.

Seminar će se održati u prostorijama Penevropskog univerziteta Apeiron.

Uplatu možete izvršiti u prostorijama Oxford edukativnog centra, svaki radni dan od 8 do 16h.

Seminar uključuje predavanje, radionice kao i certifikat o učešću.

Djeca ne poznaju granice. Na nama je koliko ćemo biti strpljivi i maštoviti i na koji ćemo im način predstaviti svijet koji nas okružuje. Mi ne možemo zamisliti bolji način od igre. Srećni smo što nam dolazi Marijana sa sjajnom knjigom i odličnim tehnikama i metodama koje mogu poslužiti svim pedagozima, učiteljima, nastavnicima i vaspitačima da kvalitetom poboljšaju svoju nastavu, a roditeljima da ispune zanimljivo vrijeme provedeno sa djecom.

Vidimo se u prostorijama Panevropskog univerziteta Apeiron sa početkom u 10h.

Dobrodošli su svi koji kroz igru žele da uče i vaspitavaju djecu!

Prijavite se na 065/333-335 ili na bimbambebe@gmail.com.

 

Share this post