SLOVENAČKI JEZIK

A1 NIVO JE USLOV ZA PRODUŽENJE RADNE I BORAVIŠNE VIZE 

slovenački jezik, kurs slovenačkog jezika, slovenski, online kurs,   Strani radnici uskoro neće moći da produže radnu i boravišnu vizu u Sloveniji ukoliko ne vladaju slovenačkim jezikom, bar na početnom, A1 nivou.
Isto važi i za odrasle članove porodica radnika, dok je za stalno prebivalište, uz pet godina neprekidnog legalnog boravka u zemlji, neophodan i sertifikat A2 iz slovenačkog.

Sve ovo vrijedi i za radnike iz BiH, a izuzetak su samo „novi“, koji prvi put traže papire. Već kod drugog produženje vize, radne i boravišne dozvole, neophodno je minimalno znanje jezika (A1 nivo).

Obzirom da su nove odredbe Zakona o strancima Republike Slovenije na snagu stupile 27. Aprila potencijalni polaznici besplatnih početnih kurseva iz slovenačkog više nemaju vremena za tromjesečnu obuku ukoliko im uskoro ističe viza. Mnogi radnici su iznenađeni ovim novinama, iako su sindikati u Sloveniji odavno upozoravali da će izmjene zakona u aprilu stupiti na snagu.
   Veliki p
roblem je što većina radnika iz BiH na radu u Sloveniji nisu članovi sindikata, niti su upoznati sa svojim pravima. Najčešće, ne znaju ni osnove slovenačkog i to dodatno pogoršava njihov položaj.

Slovenački u Oxford edukativnom centru

   U Oxford edukativnom centru Banja Luka, pored standardnog početnog kursa možemo ponuditi intenzivni kurs slovenačkog, za A1 nivo, je prilagođen tako da traje manje od dva mjeseca, stim da individualni polaznici u dogovoru termina sa predavačima mogu preći A1 nivo i brže.

Pohađanjem početnog kursa za A1 nivo polaznik će dobiti znanje da može razumjeti i primijeniti poznate, svakodnevne izraze i jednostavne rečenice, koje ciljaju zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavi pitanja o njima – npr. gdje stanuju, kakve ljude poznaju ili kakve svari imaju – i odgovoriti na pitanja ove vrste. U stanju je sporazumjeti se na jednostavan način, ako sagovornica ili sagovornik polako i jasno govori i ako su spremni da pomognu.

Termini kursa se određuju u dogovoru sa predavačem i obično je to dva puta sedmično po 90min. Dok kod individualnih, 1 na 1 časova, termini se određuju tako da odgovaraju polazniku tj. njegovom tempu učenja.

Kurs stranog jezika, diploma, slovenački,

   Na kraju kursa se dobije diploma tj. uvjerenje o položenom završnom ispitu za taj nivo.

Nastava se odvija online ali sa uživo predavanjima, dakle u dvosmjernoj komunikaciji sa predavačem tako da možete postavljati pitanja i tražiti da se nešto ponovo objasni.

Prednost online kursa je što ne morate gubiti vrijeme na odlazak i povratak sa kursa i možete pohađati iz svog doma. Pruža mogućnost da sa domaćim profesorom učite slovenački i ako ste već u Sloveniji.

Na vama je da izaberete da li želite raditi 1 na 1 sa predavačem ili u grupi.

Male grupe polaznika

   U Oxford EC osnovni cilj je kvalitet rada. U skladu sa tim naše grupe su organizovane sa malim brojem polaznika.
Jedna grupa broji do deset polaznika.

Mali broj polaznika u grupi garantuje kvalitetan rad, profesor posvećuje dovoljno pažnje svakom od polaznika. Nastava je unaprijeđena kroz primjenu savremenih metoda interaktivne nastave i mnoštva tehnoloških nastavnih sredstava.

Metoda interaktivne nastave ima za zadatak da prenese aktivnost sa predavača na učenika, da pomogne polaznicima da zajedno uče i istražuju.

   U velikim grupama teže je ostvariti dobru interakciju jer polaznik rijetko dolazi u priliku da se iskaže dok je u manjoj grupi daleko lakše ostvariti saradnju i dobiti podršku članova grupe. Takođe, predavač ima dovoljno vremena da sa polaznicima prijeđe i sve dodatne nastavne materijale koji se koriste u nastavi (nastavni listići, lektire, audio i video materijali, razne opisne kartice sa slikama ili pričama i dr.).
   Prednosti rada u malim grupama polaznika su razne, od povoljne emocionalne klime na času i višeg nivoa motivacije preko razvijanja saradnje među polaznicima do toga da se polaznici uče i zajedničkom radu, modernoj komunikaciji i kako da sami koriste izvore znanja.

Specijalistički kursevi

profesije, zaposlenja u sloveniji   Oxford edukativni centar, pored redovnih kurseva, nudi i obuku iz specijalističkih kurseva kao što su kursevi za medicinare, pravnike, ekonomiste, ugostitelje itd. Ovakva nastava se odvija u okviru standardnog modela nastave s tim da su programi i materijali posebno prilagođeni profesionalnoj orijentaciji polaznika.
Polaznici nastavu prate uz određeni udžbenik ali profesori se ne ograničavaju na korišćenje jednog udžbenika, već se materijali kombinuju u zavisnosti od vaših potreba i takve materijale dobijate na svakom času.

Udžbenici

   U Oxford edukativnom centru nastava se izvodi prema udžbenicima vodećeg izdavača udžbenika za učenje slovenačkog jezika: Znanstvena Založba Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani.