USMENO PREVOĐENJE

Oxford Edukativni centar nudi mogućnost prisustva prevodioca sa dugogodišnjim iskustvom u simultanom, konsekutivnom i konferencijskom prevođenju na poslovnim sastancima, seminarima, konferencijama za štampu i drugim aktivnostima gdje je potrebna ovakva vrsta prevoda. Teme koje pokrivamo su teme širokog spektra: medicina, prava, ekonomija, prava Evropske Unije. Simultano i konsekutivno prevođenje je moguće organizovati i u prostorijama OEC-a.

 

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje obavlja se u kabinama, a klijenti prevod slušaju preko bežičnih slušalica. Za ovakvu vrstu prevođenja uvijek su potrebna dva prevodioca koji se, po prevodilačkim standardima, smjenjuju svakih 15-20 minuta i prevode istovremeno s govornikom.

 

Konsekutivno prevođenje

Kod konsekutivnog prevođenja prevodilac sluša govornika, vodi bilješke koje mu služe kao podsjetnik te, nakon što govornik završi, prevodi rečeno. Ako je prevod namijenjen jednoj ili dvjema osobama u dvorani, onda je prevodilac zapravo šaptač – sjedi pored klijenta i šapuće prevod.