Uputstvo za pravilan odabir modela učenja u Oxford-u

Moduli obuke se dijele u 6 osnovnih tipova

Svaki modul obuke se razlikuje po načinu rada, formatu obuke i cijeni. Za svaki od modula obuke smo pojasnili osnovnu namjenu, prednosti i mane.

MODUL 01

Grupni kursevi / offline

Nivoi:  A1.1 / A1.2  / A2.1 / A2.2 / B1.1 / B1.2 / 
Format kursa: Trajanje 16 sedmica / 4 mjeseca / 2 puta sedmično po 1h / 43 časa
Cijena:  1 nivo / 75km mjesečno / 300KM ukupno 

Nivoi:  B2.1 / B2.2 / C1.2 / C1.2 /
Format kursa: Trajanje 16 sedmica / 4 mjeseca / 2 puta sedmično po 1.5h / 64 časova
Cijena: 1 nivo / 89km mjesečno / 356KM ukupno / Online / grupni kursevi

Grupni kursevi / offline /

Ovaj format obuke je klasični vid obuke, koji je svima dobro poznat. Bazira se na radu u učionici u grupi od 6 do 12 polaznika. Obuka se održava u našim udobnim učionicama u centru grada.

Prednosti:

Ovakav vid nastave je povoljan jer se radi u grupi i troškovi obuke se dijele na više osoba. Takođe rad u grupi je zanimljiv i dinamičan, a stvaranje novih prijateljstava kao i sam rad u grupi na mnoge djeluje vrlo pozitivno i motivirajuće tako da još bolje napreduju.

Nedostaci:

U grupnom radu, vrijeme i pažnja profesora se dijeli na sve polaznike u grupi i samim tim, vrijeme koje profesor posvećuje samo Vama je manje nego u radu 1na1 sa profesorom. Takođe profesor prilagođava nastavu i detaljnije obrađuje teme koje su svima bitne a to može donekle da se razlikuje od čovjeka do čovjeka. To nije slučaj u radu 1na1 sa profesorom gdje se profesor posvećuje samo Vama. Takođe termini obuke se moraju uskladiti sa svim članovima grupe te su zbog toga smanjene mogućnosti biranja termina.

Preporuka:

Ovakav tip obuke se preporučuje u slučaju kada, imate dovoljno mogućnosti u ličnoj organizaciji vremena da izaberete više različitih termina obuke u koji će se moći uklopiti i drugi polaznici. Ukoliko Vam se dopada rad u grupi, druženje i međusobna podrška u radu.

MODUL 02

Grupni kursevi / online

Nivoi: / A1.1 / A1.2  / A2.1 / A2.2 / B1.1 / B1.2 / B2.1 / B2.2 / 
Format kurseva: Trajanje 16 sedmica / 4 mjeseca / 2 puta sedmično po 1h / 43 časa
Cijena: 75km mjesečno / 300KM ukupno / 1 nivo /

Nivoi: / B2 / C1 /
Format kurseva: Trajanje 16 sedmica / 4 mjeseca / 2 puta sedmično po 1.5h / 64 časova
Cijena: 89km mjesečno / 356KM ukupno / Online / grupni kursevi

Grupni kursevi / online

Ovaj format obuke je klasični oblik grupne obuke sa tom razlikom što se nastava održava online uz pomoć jedne od najpopularnijih tehnologija za učenje online “Google Meet”. Moguće je prisustvovati uz pomoć računara ili telefona, iz udobnosti vašeg doma ili nekog drugog mjesta koje Vama odgovara.

Prednosti:

Ovakav vid nastave je povoljan jer se radi u grupi i troškovi obuke se dijele na više osoba. Takođe rad u grupi je često zanimljiviji i dinamičniji u usporedbi sa samostalnim radom ili radom 1 na 1 sa profesorom. Dodatno, online grupni rad omogućava da nastavi prisustvujete iz vašeg doma ili drugog mjesta koje je mirno i prijatno za Vas. Na taj način ne gubite vrijeme na pripremanje i dolazak na nastavu, traženje parkinga ili prevoza.

Nedostaci:

U grupnom radu, vrijeme i pažnja profesora se dijeli na sve polaznike u grupi i samim tim, vrijeme koje profesor posvećuje samo Vama je manje nego u radu 1na1 sa profesorom. Takođe profesor prilagođava nastavu i detaljnije obrađuje teme koje su svima bitne a to može donekle da se razlikuje od čovjeka do čovjeka. To nije slučaj u radu 1na1 sa profesorom gdje se profesor posvećuje samo Vama. Neophodan je kvalitetna internet konekcija za prisustvo.

Preporuka:

Ovakav tip obuke se preporučuje u slučaju kada, imate dovoljno mogućnosti u ličnoj organizaciji vremena da izaberete više različitih termina obuke u koji će se moći uklopiti i drugi polaznici. Ukoliko Vam se dopada rad u grupi, druženje i međusobna podrška u radu.

MODUL 03

Individualni kursevi - offline i online

Kurs 1 na 1 sa profesorom / cijena po času 27KM 

  1. Paket od 10 časova / 250KM / cijena po času 25KM
  2. Paket od 20 časova / 460KM / cijena po času 23KM
  3. Paket od 30 časova / 630KM / cijena po času 21KM

Individualni kursevi

Ovaj vid obuke se u potpunosti prilagođava potrebama polaznika, njegovom tempu rada i potrebnom obimu nastave. U skladu sa tim, za završavanje jednog od nivoa (A1.1 / A1.2 / A2.1 / A2.2 / B1.1 / B1.2 / B2.1 / B2.2 / C1.1 / C1.2) svakom polazniku je potreban različit broj časova. Zato je preporučljivo paket časova odabrati, nakon razgovora sa savjetnikom za obrazovanje ili rada ulaznog testa, a najbolje oboje. Paket se može naknadno mijenjati u slučaju da se lično ili u dogovoru sa profesorom odluči drugačije.

Prednosti:

Prednost ovakvog vida nastave je da se radi samostalno sa profesorom. Te je zbog toga profesor u potpunosti fokusiran na vaš napredak i prilagođava način rada i tempo samo Vama. Zbog ovoga se i dosta brže napreduje nego u slučaju grupnog rada i zbog toga nije neophodno toliko mnogo časova kao u grupnom radu.

Takođe je prednost u fleksibilnosti odabira termina jer se termin održavanja nastave prilagođava samo Vama i vašim obavezama.

Nedostaci:

Cijena. Cijena ovakve obuke je nešto viša od grupnog rada jer profesor radi samo sa Vama. Sa druge strane zbog bržeg napredovanja i potrebe za manjim brojem časova i nastavom koja se fokusira samo na tačno ono što je Vama neophodno cijena u konačnom rezultatu i nebude značajno veća od grupnog rada. Nekad je dovoljno i 10 ili 20 časova za završavanje jednog nivoa a nekad i više.

Preporuka:

U slučaju kada imate manjak vremena ili teže možete odabrati i držati fiksan termin rada svake sedmice, bolje je da odaberete ovakav način rada. Ukoliko želite brže napredovati a posebno ako imate već neko predznanje i želite ga u kratkom periodu usavršiti takođe najbolje je da odaberete ovaj način rada.

MODUL 04

Individualni kursevi: offline i online

2 polaznika 1 profesor

Kurs 2na1 sa profesorom / cijena po času 17KM

  1. Paket od 10 časova / 150KM / cijena po času 15KM
  2. Paket od 20 časova / 280KM / cijena po času 14KM
  3. Paket od 30 časova / 390KM / cijena po času 13KM

Individualni kursevi 2 na 1 sa profesorom

Ovaj vid obuke se u potpunosti prilagođava potrebama polaznika, njegovom tempu rada i potrebnom obimu nastave. U skladu sa tim, za završavanje jednog od nivoa (A1.1 / A1.2 / A2.1 / A2.2 / B1.1 / B1.2 / B2.1 / B2.2 / C1.1 / C1.2) svakom polazniku je potreban različit broj časova. Zato je preporučljivo paket časova odabrati, nakon razgovora sa savjetnikom za obrazovanje ili rada ulaznog testa, a najbolje oboje. Paket se može naknadno mijenjati u slučaju da se lično ili u dogovoru sa profesorom odluči drugačije.

Prednosti:

Prednost ovog vida nastave je kao i u slučaju rada 1 na 1 profesor u potpunosti posvećen samo na 2 polaznika te je zbog toga i rad višestruko produktivniji i mnogo brže se napreduje nego u slučaju grupnih kurseva u kojima može biti 6 ili 8 polaznika. Zbog svega navedenog potrebno je značajno manje časova u odnosu na grupni rad. Takođe sobzirom da se termin usaglašava samo sa još jednom osobom, mnogo više je opcija i mogućnosti za odabir termina koji će Vam najviše odgovarati. Takođe, cijena ovakvog načina obuke je značajno niža u odnosu na rad 1na1 sa profesorom a kvalitet i udobnost rada su gotovo isti.

Nedostaci:

Cijena. Cijena ovakve obuke je nešto viša od grupnog rada jer profesor radi samo sa Vama. Sa druge strane zbog bržeg napredovanja i potrebe za manjim brojem časova i nastavom koja se fokusira samo na tačno ono što je Vama neophodno cijena u konačnom rezultatu i nebude značajno veća od grupnog rada. Nekad je dovoljno i 10 ili 20 časova za završavanje jednog nivoa a nekad i više.

Preporuka:

U slučaju kada imate manjak vremena ili teže možete odabrati i držati fiksan termin rada svake sedmice, bolje je da odaberete ovakav način rada. Ukoliko želite brže napredovati a posebno ako imate već neko predznanje i želite ga u kratom periodu usavršiti takođe najbolje je da odaberete ovaj način rada.

MODUL 05

Oxford Advance platforma / online / samostalni rad

Kurs samostalni rad: / A1.1 / 80KM / neograničeni pristup kursu u trajanju od 6 mjeseci / 

Kurs samostalni rad: / A1.2 / 80KM / neograničeni pristup kursu u trajanju od 6 mjeseci /

Kurs samostalni rad: / A1.1 i A1.2 / 144KM / neograničeni pristup kursu u trajanju od 6 mjeseci / Kurs samostalni rad / A2.1 i A2.2 / 144KM / neograničeni pristup kursu u trajanju od 6 mjeseci /

Oxford Advance platforma

Ovaj vid obuke daje prednost samostalnom radu. Oxford Advance pruža sva potrebna predavanja, vježbe i materijale za samostalni rad, uz korištenje najnaprednijih savremenih tehnologija. Na Oxford Advance možete uz pomoć tehnologije razgovarati sa izvornim govornikom njemačkog jezika koji će Vam uz to pomoći sugestijama i korekcijama. Takođe, možete i vježbati pisanje uz pomoć tehnologije koja će pregledati Vaš rad i ukazati na greške kao i pojasniti svaku od njih.

Prednosti:

Prednost samostalnog rada na platformi, je da možete planirati vrijeme rada u bilo kojem terminu isključivo prema vašim potrebama i kako je Vama udobno, jer platforma je uvijek dostupna 24h na dan. Takođe platformi je moguće pristupiti sa bilo kojeg mjesta sa računara ili telefona.Takođe ovo je najpovoljniji način učenja i cijena je značajno niža od svih drugih oblika učenja. Prednosti platforme su i u savremenoj tehnologiji sa kojom možete vježbati izgovor i sve druge jezičke vještine kao što bi ste to radili uživo sa profesorom a to možete raditi bez ograničenja.

Nedostaci:

Samostalni rad nije svakom prihvatljiv. Pojedincima više odgovara rad sa profesorom ili rad u grupi, jer se tako bolje motivišu ili im je zanimljivije. Samostalni rad nesadrži mentorski rad sa profesorom gdje možete dobiti dodatna pojašnjenja, upute i vježbanje sa profesorom 1na1 uživo.

Preporuka:

Ovaj tip obuke je najbolje odabrati ukoliko već imate praksu samostalnog rada. Takođe ukoliko vam je cijena važna ovo je najpovoljniji oblik učenja. Ukoliko volite tehnologiju ovaj način učenja je zasnovan na najnovijim tehnologijama koje su mnogima zanimljive i zabavne što je dodatni pozitivni stimulans za učenje a i učenje je dosta olakšano korištenjem tih tehnologija u odnosu na tradicionalne metode učenja uz knjigu.

MODUL 06

Oxford Advance platforma / online

Samostalni rad + mentorske konsultacije 1 na 1 sa profesorom

Kurs / samostalni rad + rad sa profesorom / A1.1 / 160KM / 5 online *konsultacija 1na1 sa profesorom / neograničeni pristup kursu u trajanju od 6 mjeseci 

Kurs / samostalni rad + rad sa profesorom / A1.2 / 160KM / 5 online *konsultacija 1na1 sa profesorom / neograničeni pristup kursu u trajanju od 6 mjeseci 

Kurs / samostalni rad + rad sa profesorom / A1.1 + A1.2 / 300KM / 10 online *konsultacija 1na1 sa profesorom / neograničeni pristup kursu u trajanju od 6 mjeseci 

Kurs / samostalni rad + rad sa profesorom / A2.1 + A2.2 / 300KM / 10 online *konsultacija 1na1 sa profesorom / neograničeni pristup kursu u trajanju od 6 mjeseci

*trajanje konsultacije 25min

Oxford Advance platforma

Ovaj vid obuke daje prednost samostalnom radu i omogućava samostalni rad uz podršku profesora, kroz online mentorske konsultacije 1na1 sa profesorom. Platforma pruža sva potrebna predavanja, vježbe i materijale za samostalni rad. Sa druge strane mnogi učenici žele ili su im potrebne, dodatne konsultacije da pojasne određene cjeline ili izvrše provjeru ličnog rada i napredka, a nekima je jednostavno važna podrška profesora za održavanje dinamike rada i napredka u kontinuitetu.

Na konsultacijama možete pojasniti ukoliko vam nešto iz predavanja ili vježbi nije bilo dovoljno jasno, ili ako Vas neka od vježbi ili pravila zbunjuje. Takođe možete probati vježbati konverzaciju sa profesorom i dobiti vrijedne sugestije i savjete. 

Oxford Advance platforma predviđa da se prethodno pogledaju predavanja profesora i urade predviđene vježbe a tek zatim da se pristupi mentorskoj konsultaciji sa profesorom. Na taj način se od sastanaka sa profesorom dobija najveća vrijednost i najbrži napredak.

Prednosti:

Prednost samostalnog rada na platformi, je da možete planirati vrijeme rada u bilo kojem terminu isključivo prema vašim potrebama i kako je Vama udobno, jer platforma je uvijek dostupna 24h na dan. Takođe platformi je moguće pristupiti sa bilo kojeg mjesta sa računara ili telefona.Takođe ovo je najpovoljniji način učenja i cijena je značajno niža od svih drugih oblika učenja. Prednost platforme je i u savremenoj tehnologiji sa kojom možete vježbati izgovor i sve druge jezičke vještine, kao što bi ste to radili uživo sa profesorom a to možete raditi bez ograničenja.

Nedostaci:

Samostalni rad nije svakom prihvatljiv. Pojedincima više odgovara rad sa profesorom ili rad u grupi, jer se tako bolje motivišu ili im je zanimljivije. Samostalni rad nesadrži mentorski rad sa profesorom gdje možete dobiti dodatna pojašnjenja, upute i vježbanje sa profesorom 1na1 uživo

Preporuka:

Ovaj tip obuke je najbolje odabrati ukoliko već imate praksu samostalnog rada. Takođe ukoliko vam je cijena važna ovo je najpovoljniji oblik učenja. Ukoliko volite tehnologiju ovaj način učenja je zasnovan na najnovijim tehnologijama koje su mnogima zanimljive i zabavne što je dodatni pozitivni stimulans za učenje a i učenje je dosta olakšano korištenjem tih tehnologija u odnosu na tradicionalne metode učenja uz knjigu.

Brza priprema i jednostavno polaganje međunarodno priznatih certifikata njemačkog jezika

GOETHE, TELC, ÖSD i ÖIF

Ukoliko želite položiti GOETHE, TELC, ÖSD ILI ÖIF ispit Oxford Vas priprema da u najkraćem roku položite ove ispite. Podrška naših iskusnih profesora koji znaju tačno šta je sve potrebno za uspješno polaganje i kako se najlakše i najbrže pripremiti je presudna. Takođe tehnologije i materijali na našoj platformi su posebno pripremljeni i prilagođeni najefikasnijem pripremanju i polaganju ovih certifikata.

Diploma Oxford-a

U mnogo njemačkih/austrijskih/švicarskih ustanova naša diploma predstavlja pouzdan i provjerljiv dokaz o poznavanju njemačkog jezika. Mnoge firme i organizacije prihvataju i certifikate Oxford škole jezika. Unaprijed se ipak raspitajte kod svojih nadležnih da li prihvataju diplome jezičkih škola i na taj način možete uštedjeti da ne plaćate skupe jezičke certifikate od Goethe-a, Telc-a ili ÖSD-a.

Oxford potvrda o učešću

Naša potvrda o učešću služi kao potvrda poslodavcima i nadležnim organima da već aktivno pohađate školu jezika za učenje njemačkog jezika.

Ako Vam je potrebna potvrda o učešću na kursu, jednostavno nas kontaktirajte i mi ćemo Vam je poslati u najkraćem mogućem roku.

Napomena: Potvrda o učešću se može poslati tek nakon što istekne 30-dnevna garancija povrata novca. Ali možete se dobrovoljno odreći svog prava na garanciju i dobiti potvrdu o učešću putem e-pošte što je prije moguće

Preporuka za Vas: Preuzimanje troškova

Mnogi poslodavci svojim zaposlenima plaćaju i kurseve jezika. Samo razgovarajte sa svojim poslodavcem i pitajte ga da li će pokriti troškove pohađanja naših kurseva.

Za fakturu firme najbolje je da nas kontaktirate putem e-maila sa adresom za naplatu i ID brojem Vaše firme

Ulazni test

Ulazni test je metod provjere nivoa Vašeg znanja, da bismo savjetnik za obrazovanje u dogovoru sa direktorom nastave, mogao da Vam predloži kurs koji tačno odgovara Vašem nivou znanja. Ovaj test radite samo ukoliko imate već nekakvo predznanje.