UPIT ZA PREVOĐENJE

Zahtjev za ponudu prevoda

Ukoliko želite da dobijete ponudu sa cijenom za Vaš prevod, pošaljite nam svoj materijal putem e-maila ili faksa, ili popunite formular u dnu ove stranice. OEC će u najkraćem roku izvršiti procjenu i poslati Vam odgovor.

E-mail: revizijaprevoda@gmail.com
Fax: + 387 51 224 321

Ime firme

Ime i prezime kontakt osobe (obavezno)

Kontakt telefon (obavezno)

Vaš E-mail (obavezno)

Jezik na koji se prevodi (obavezno)

Da li je potrebna ovjera sudskog tumača? (obavezno)
DANE

Datum isporuke prevoda

Dokument (file) za prevođenje (required)

Pitanje/Napomena