LEKTORISANJE

Ukoliko Vam je potrebno lektorisanje već prevedenog teksta ili originalnog teksta, Oxford Edukativni centar nudi usluge lektorisanja svih gore navedenih profesionalnih kategorija teksta kao i usluge lektorisanja koje podrazumijevaju stilsku i jezičku obradu teksta u skladu sa pravopisnom normom standardnog jezika.