USLUGE PREVOĐENJA

 

Oxford Edukatini centar nudi visoko kvalitetne prevodilačke usluge na veliki broj svjetskih jezika na jednom mjestu i u najkraćem mogućem roku. Zahvaljujući kvalitetnom timu stručnih prevodilaca i lektora nudimo Vam prevode iz gotovo svih područja sa svih važnijih svjetskih jezika. Sarađujemo sa velikim brojem prevodilaca specijalizovanih za pojedine jezike i stručne oblasti.

Na pravom ste mjestu! Mi ćemo odgovoriti na svaki Vaš zahtjev!

OEC pruža kompletnu prevodilačku i jezičku uslugu. Nudimo vam:

 

Pismeno prevođenje bez ovjere

Oxford Edukativni centar nudi Vam, kao pravnom ili fizičkom licu, prevođenje različitih vrsta tekstova kako opštih tako i stručnih tekstova sa i na veliki broj svjetskih jezika.

  • opštih tekstova – sa i bez ovjere sudskog tumača – (prevođenje CV-eva, brošura, web stranica, turističkih brošura i sl.)
  • stručnih tekstova iz svih oblasti (finansijskih, bankarskih, pravnih, ekonomskih, ugovora, zakona, garancija)
  • medicinskih tekstova (laboratorijskih nalaza, otpusnog pisma, istorije bolesti)
  • tehničkog teksta (mašinstvo, arhitektura, građevina, auto-industrija)
  • knjiga, internet stranica itd.

Garantujemo visok kvalitet usluge i povjerljivost informacija kao i dostavljanje prevedenih tekstova u što kraćem roku. U zavisnosti od želje klijenta prevode dostavljamo elektronski i putem obične ili brze pošte.

 

Elektronski sistem za zaštitu povjerljivosti – jedino u OEC-u

Povjerljivost dokumenata naših klijenata je na prvom mjestu. Zbog toga u OEC-u posjedujemo poseban programski sistem kojim su višestruko unaprijeđene usluge prevođenja kao i sama komunikacija između naručioca i pružaoca usluga.

OEC posjeduje poseban programski sistem koji garantuje privatnost dokumenata i zaobilazi klasične oblike komunikacije gdje su kao posrednik uključena treća lica.

Direktna veza između 2 poslovna subjekta u kojoj se koristi samo jedan programski sistem i nema trećeg subjekta kao što je u slučaju slanja mailom, poštom itd.
Kompletna komunikacija vezana za poslovanje je takođe u okviru ovog programskog sistema i dodatno garantuje bezbjednost podataka i poslovnu diskreciju. Ne koriste se emailovi koji mogu biti dodatni sigurnosni rizik.
Kompletan poslovni proces je transparentan jer naručilac može u svakom trenutku da ima uvid u naručene materijale, datume narudžbi, trenutni status prevoda, (preveden ili u prevođenju), sve finansijske obračune narudžbi itd.
Upotreba sistema je pojednostavljena i može se uporediti sa načinom slanja elektronske pošte pri čemu je ovaj sistem još jednostavniji.

Nije potrebno dodatno obučavanje osoblja, svi koji su upoznati sa slanjem e-maila znaće intuitivno da koriste i ovaj sistem, a za sve eventualne nedoumice šaljemo i link sa jednostavnim uputstvom o korištenju sistema.

Kompletna komunikacija između naručioca i koordinatora odvija se unutar programa što dodatno garantuje ukupnu bezbjednost podataka i privatnost poslovanja.

Naglašavamo da se korištenje ovog sistema ne naplaćuje dodatno.

 

Pismeno prevođenje sa ovjerom

Oxford Edukativni centar za saradnike ima veliki broj prevodilaca koji su ovlašteni sudski tumači sa dugogodišnjim iskustvom.

Pismeno prevođenje sa ovjerom sudskog tumača radi se najčešće kada je u pitanju pravna i druga stručna dokumentacija za potrebe sudova, ministarstava, univerziteta itd.

Svojim pečatom ovlašteni sudski tumač (ovlašten od Ministarstva pravde RS) garantuje pravnu validnost prevedenog dokumenta.

 

Usmeno prevođenje

Oxford Edukativni centar nudi mogućnost prisustva prevodioca sa dugogodišnjim iskustvom u simultanom, konsekutivnom i konferencijskom prevođenju na poslovnim sastancima, seminarima, konferencijama za štampu i drugim aktivnostima gdje je potrebna ovakva vrsta prevoda. Teme koje pokrivamo su teme širokog spektra: medicina, pravo, ekonomija, pravo Evropske Unije. Simultano i konsekutivno prevođenje je moguće organizovati i u prostorijama OEC-a.

 

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje obavlja se u kabinama, a klijenti prevod slušaju preko bežičnih slušalica. Za ovakvu vrstu prevođenja uvijek su potrebna dva prevodioca koji se, po prevodilačkim standardima, smjenjuju svakih 15-20 minuta i prevode istovremeno s govornikom.

 

Konsekutivno prevođenje

Kod konsekutivnog prevođenja prevodilac sluša govornika, vodi bilješke koje mu služe kao podsjetnik te, nakon što govornik završi, prevodi rečeno. Ako je prevod namijenjen jednoj ili dvjema osobama u dvorani, onda je prevodilac zapravo šaptač – sjedi pored klijenta i šapuće prevod.

 

Lektorisanje

Ukoliko Vam je potrebno lektorisanje već prevedenog teksta ili originalnog teksta, Oxford Edukativni centar nudi usluge lektorisanja svih gore navedenih profesionalnih kategorija teksta kao i usluge lektorisanja koje podrazumijeva stilsku i jezičku obradu teksta u skladu sa pravopisnom normom standardnog jezika.

Posjedujemo višegodišnje iskustvo u prevođenju i značajnu referentnu listu. Molimo obratite sa na email revizijaprevoda@gmail.com za referentnu listu i druge detalje o OEC i uslugama prevođenja.