ENGLESKI JEZIK

Kursevi engleskog jezika, u skladu sa potrebama korisnika i prema odgovarajućem programu, traju tri, četiri, šest ili osam mjeseci.

 

ORGANIZACIJA NASTAVE

REDOVNI KURSEVI

U Oxford Edukativnom centru, kursevi su dvosemestralni. Jedan semestar traje četiri mjeseca a nastava se izvodi dva puta sedmično.

VANREDNI KURSEVI

Vanredni kursevi su koncipirani prema potrebama naših polaznika, te na osnovu toga nudimo brze kurseve u trajanju od mjesec dana, tri, četiri ili šest kao i individualne časove i časove 2:1. Intenzitet izvođenja nastave zavisi od specifičnih potreba polaznika.

 

VRSTE OBUKA

SPECIJALISTIČKI KURSEVI

Oxford Edukativni centar, pored redovnih kurseva, nudi i obuku iz specijalističkih kurseva kao što su kursevi za medicinare, pravnike, ekonomiste, ugostitelje itd. Ovakva nastava se odvija u okviru standardnog modela nastave s tim da su programi i materijali posebno prilagođeni profesionalnoj orijentaciji polaznika.

TAILOR – MADE KURSEVI

Oxford Edukativni centar vrši i obuku posebno kreiranih kurseva za Vas, takozvanih TAILOR-MADE kurseva. Ovi kursevi su skrojeni po mjeri za konkretne potrebe Vaše profesije. Vrši se detaljno skeniranje potreba svakog zaposlenog u Vašoj firmi i u skladu sa tim se izrađuje poseban nastavni plan i program. Polaznici nastavu prate uz određeni udžbenik ali profesori se ne ograničavaju na korišćenje jednog udžbenika, već se materijali kombinuju u zavisnosti od Vaših potreba i takve materijale dobijate na svakom času.

 

TERMINI

Termini održavanja nastave su izbor naših polaznika. Pretežno su to večernji termini ali nastava se organizuje i u popodnevnim odnosno jutarnjim terminima. Ako imate želju za nekim posebnim terminom rado ćemo Vam izaći u susret ukoliko je to moguće.

 

MALE GRUPE POLAZNIKA

U Oxford EC osnovni cilj je kvalitet rada. U skladu sa tim naše grupe su organizovane sa malim brojem polaznika. Jedna grupa broji do deset polaznika.

Prednosti malih grupa

Mali broj polaznika u grupi garantuje kvalitetan rad, profesor posvećuje dovoljno pažnje svakom od polaznika. Nastava je unaprijeđena kroz primjenu savremenih metoda interaktivne nastave i mnoštva tehnoloških nastavnih sredstava.

Interaktivna nastava u malim grupama

Metoda interaktivne nastave ima za zadatak da prenese aktivnost sa predavača na učenika, da pomogne polaznicima da zajedno uče i istražuju.

U velikim grupama teže je ostvariti dobru interakciju jer polaznik rijetko dolazi u priliku da se iskaže dok je u manjoj grupi daleko lakše ostvariti saradnju i dobiti podršku članova grupe. Takođe, predavač ima dovoljno vremena da sa polaznicima prijeđe i sve dodatne nastavne materijale koji se koriste u nastavi (nastavni listići, lektire, audio i video materijali, razne opisne kartice sa slikama ili pričama i dr.).

Povećana motivacija polaznika

Prednosti rada u malim grupama polaznika su razne, od povoljne emocionalne klime na času i višeg nivoa motivacije preko razvijanja saradnje među polaznicima do toga da se polaznici uče i zajedničkom radu, modernoj komunikaciji i kako da sami koriste izvore znanja.

 

PROGRAMI OBUKE

U Oxford Edukativnom centru nastava se izvodi prema udžbenicima vodećih svjetskih izdavača udžbenika za učenje engleskog jezika:Oxford University Press – Izdavaštvo Oxford University Press je dio Oxford univerziteta iz Velike Britanije i postoji još od sedamnaestog vijeka. Radi se o najpoznatijem i najpriznatijem svjetskom izdavaču i najvećoj univerzitetskoj štampariji na svijetu.Pearson Longman – Izdavačka kuća osnovana u Londonu davne 1724. godine. Svoj akcenat stavili su na izdavanje udžbenika za učenje engleskog jezika a posluju u više od 70 država širom svijeta.Macmillan Publishers – Jedan od svjetskih izdavača sa najviše inovacija u nastavnim programima i zanimljivim udžbenicima. Iako je 1843. godine osnovana u Velikoj Britaniji, danas je poznata kao jedna od najvećih američkih izdavačkih kuća.

 

MEĐUNARODNI CERTIFIKATI

U Oxford Edukativnom centru možete polagati i testove za međunarodno priznate certifikate TOEFL, ÖSD, ZD, IELTS, FCE i CAE.Takođe se možete prijaviti i za pripremni kurs ako želite da položite test za jedan ili više od gore navedenih certifikata.TOEFL – Najveći svjetski certifikat iz poznavanja engleskog jezika neophodan za upis svih svjetskih univerziteta na kojima se nastava odvija na engleskom jeziku i najčešći uslov prilikom zapošljavanja u svijetu. Oxford EC je jedini ovlašteni test centar u RS za TOEFL.ÖSD – Certifikat Austrijske vlade za njemački jezik priznat u svim državama njemačkog govornog područja kao i u cijelom svijetu gdje se traži njemački jezik, kako na univerzitetima tako i prilikom zapošljavanja.ZD Goethe – Certifikat nastao u saradnji Njemačke vlade i Goethe Instituta, priznat u državama njemačkog govornog područja za studiranje i rad u inostranstvu.IELTS – Certifikat Britanskog Savjeta (British Council) prihvaćen od strane 8000 organizacija širom svijeta i jedan od prvih test centara koji su uveli testiranje četiri jezičke vještine.