KURSEVI JEZIKA

“Oni koji ne znaju ništa o stranim jezicima, ne znaju ništa ni o svom.”

Johann Wolfgang von Goethe

Potreba za poznavanjem stranih jezika je sve veća iz dana u dan, zbog toga smo mi iz Oxford edukativnog centra odlučili da Vam izađemo u susret i da Vam pomognemo da ih savladate na najbrži i najlakši mogući način. U procesu kreiranja nastavnih programa uzeli smo u obzir potrebe naših polaznika, te smo zbog toga akcenat stavili na sto brže razvijanje sposobnosti i vještina za komunikaciju.

Šta Vam nudimo?

Strane jezike koje imamo u ponudi su vodeći svjetski jezici, i uključuju:

  • Engleski jezik
  • Njemački jezik
  • Ruski jezik
  • Francuski jezik
  • Španski jezik
  • Italijanski jezik

Prilikom upisa svi polaznici će imati priliku da pristupe ulaznom testu da bismo što preciznije mogli da odredimo Vaš trenutni nivo znanja, te da Vas na osnovu toga možemo svrstati u adekvatnu grupu.

Takođe Vam nudimo i pristup biblioteci koja posjeduje preko 5000 naslova, te video i audio materijale na izabranom jeziku koji potpomažu efikasnije i brže usvajanje gradiva. Osim toga, dajemo Vam i pristup multimedijalnom i interaktivnom centru.

Zašto odabrati Oxford centar?

Učenje stranih jezika u Edukativnom centru Oxford se bazira na različitim kreativnim i inovativnim metodama, a sve u skladu sa različitim jezicima, vrsti ili trajanju kursa. Pored toga, neprekidno usavršavamo metode nastave u skladu sa svjetskim tendencijama u oblasti podučavanja stranih jezika.

Bez obzira na jezik, vrstu i trajanje, naš stručni tim dinamičnih i iskusnih predavača se trudi da motiviše polaznike da razvijaju svoje sposobnosti učenja stranog jezika i da na brz i jednostavan način prošire svoje znanje.

Nastava se izvodi u malim grupama sa maksimalno 10 polaznika, a obuka se zasniva na komunikaciji i aktivnoj upotrebi stranog jezika, u čemu nam pomaže i gostujući strani lektor.

Organizacija nastave u Edukativnom centru

Nastava stranih jezika se izvodi kroz kurseve, čiji su termini prilagođeni slobodnom vremenu polaznika, što je većinom u poslijepodnevnim časovima. Kurs se odvija u dva semestra – prvi počinje u septembru, a drugi u februaru. Kursevi, s obzirom na vrstu programa i potreba korisnika, traju 3, 4 ili 8 mjeseci.

Po završetku jednog stepena obuke polaznici polažu završni ispit i dobijaju diplome koje nose oznaku za nivo koji su položili prema CEFRL jezičkom okviru.

CEFRL jezički okvir

CEFRL je Evropski referentni okvir za strane jezike i nivoi se kategorišu na slijedeći način:

CEFRL levels

Evropski referentni okvir za strane jezike

Bez obzira na jezik koji učite, popularnost ili težinu, sigurni smo da ćete naći njegovu primenu u svakodnevnom životu. Usavršavajte svoje poznavanje stranog jezika i ne dopustite da ono što znate zaboravite.

Prijavite se na jedan od kurseva iz naše ponude, bilo da je on konverzacijski, specijalistički, individualni ili neki drugi kurs. Govorite tako da Vas svi razumiju!